Fakturaer for 430.875 kroner manglede.

Der blev heller ikke spurgt ind til mail, kontrakter, timeopgørelser eller andet skriftligt materiale.

Advokaturchef Dorit Borgaard og Københavns Politi kritiseres nu i skarpe vendinger for deres efterforskning af tidligere afdelingschef Bettina Jensen og konsulent Mariann Færø, som i november 2019 slap for en tiltale for bestikkelse.

Det på trods af, at efterforskningen viste, at Bettina Jensen i al hemmelighed modtog 790.250 kroner af sin veninde, samtidig med at hun hyrede Mariann Færø som konsulent til Rigspolitiet for 10,5 millioner kroner.

Mangelfuld efterforskning førte til, at advokaturchef ved Københavns Politi Dorit Borgaard droppede en tiltale mod Bettina Jensen og Mariann Færø for bestikkelse i november 2019.
Mangelfuld efterforskning førte til, at advokaturchef ved Københavns Politi Dorit Borgaard droppede en tiltale mod Bettina Jensen og Mariann Færø for bestikkelse i november 2019. Foto: Marie Hald
Vis mere

Kort efter omgjorde Rigsadvokaten beslutningen og bad Københavns Politi om at genoptage efterforskningen. Det skete efter en klage fra Rigspolitiet.

Derfor efterforskes sagen igen.

Nu kan B.T. så afdække, at kvindernes mest centrale forklaring – at pengene fra Mariann Færø til Bettina Jensen var betaling for konsulentarbejde – slet ikke blev tryktestet af Københavns Politis efterforskere.

Blandt andet bad politiet ikke om at se skriftlig dokumentation for det omfattende arbejde, Bettina Jensen angiveligt skulle have udført for Mariann Færø til en timepris på 1.000 kroner.

Det skorter ellers ikke på henvisninger til skriftligt materiale i de fakturaer, Bettina Jensen har vist som dokumentation.

Ifølge fakturaerne har hun blandt andet 'kommenteret tekster', 'udarbejdet standardsvar', 'produceret deltagermaterialer', 'lavet handlingsplaner', 'udarbejdet en rapport over tiltag' og 'kommentarer til deltagernes PowerPoints', fremgår det af fakturaerne, som B.T. er i besiddelse af.

Rigspolitiet skriver i klagen over efterforskningen, at 'der ikke ses at være spurgt nærmere ind til, om Bettina Jensen eller Mariann Færø kan fremvise skriftlige materialer herunder eksempelvis PowerPoints, som Bettina Jensen måtte have udarbejdet'.

Det er ikke godt nok, mener en ekspert, der har læst sagens centrale dokumenter:

Konsulent Mariann Færø er sigtet for bestikkelse efter at have overført godt 800.000 kroner til Bettina Jensens private konto.
Konsulent Mariann Færø er sigtet for bestikkelse efter at have overført godt 800.000 kroner til Bettina Jensens private konto. Foto: Fra TV3 'Købmænd på første k
Vis mere

»Der burde ligge nogle konkrete produkter på en harddisk eller på mail i forhold til det arbejde, som Bettina Jensen har lavet for Mariann Færø, hvis ellers de ydelser, der står på fakturaerne, er korrekte. Hun har jo arbejdet i mindst fire måneder for sin veninde. Så bør der være spor efter arbejdsprocessen. Det er selvfølgelig noget, politiet burde bede om at se som noget af det første,« siger Steven Sampson, der er korruptionsforsker bosat i Danmark og professor emeritus fra Lunds Universitet i Sverige.

Derudover viser dokumenter også, at Bettina Jensen og Mariann Færø slet ikke har lagt fakturaer frem, som dækker hele beløbet, der blev overført til Bettina Jensens konto i Danske Bank.

Dokumenterne i sagen viser, at der kun er fremlagt 14 ud af 22 fakturaer i sagen til Københavns Politi. De 14 fakturaer dækker et beløb på 359.375 kroner ud af de 790.250 kroner.

Altså mangler der fakturaer for 430.875 kroner.

Alligevel valgte Københavns Politi at tillægge fakturaerne stor vægt i forbindelse med tiltalefrafaldet.

'De sigtedes forklaringer underbygges endvidere af sagens bilag 16-19, 17-6 og 17-7 og tilhørende underbilag, hvor fakturaer hidrørende Bettina Jensens arbejde er dokumenteret,' lyder det fra advokaturchef Dorit Borgaard i sagens såkaldte påtaleopgivelse.

Heller ikke mail mellem de to angående det påståede arbejde er ud fra det oplyste indgået i Københavns Politis efterforskning.

Det har til gengæld Bettina Jensens indberetning af salgsmoms, ligesom Telia over for Københavns Politi har bekræftet, at Mariann Færø udførte arbejde for dem på samme tid. Et arbejde, som Bettina Jensen så angiveligt var underleverandør til.

Tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen fik 790.250 kroner ind på sin private konto fra veninden Mariann Færø, som Bettina Jensen hyrede og forgyldte med 10,5 millioner kroner.  
Tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen fik 790.250 kroner ind på sin private konto fra veninden Mariann Færø, som Bettina Jensen hyrede og forgyldte med 10,5 millioner kroner.   Foto: Bjarne Lüthcke/Ritzau Scanpix
Vis mere

Rigspolitiet undrer sig over, at Københavns Politi ikke har bedt om at se de fakturaer, Færø har sendt til Telia, 'herunder om det fremgår, at der er udført et arbejde svarende til det, som fremgår af fakturaerne fra Bettina Jensen til Mariann Færø,' som det formuleres.

»Efterforskningen har simpelthen ikke været god nok, når Rigsadvokaten beder Københavns Politi genoptage sagen. Man sidder tilbage med det klare indtryk, at der er tale om dårligt politiarbejde. Det dur selvfølgelig ikke i en sag, hvor det er en tidligere chef i Rigspolitiet, der er på anklagebænken,« siger Jesper Olsen, der er formand for organisationen Transparency International.

Bettina Jensen og Mariann Færøs forklaringer i sagen overbeviser ikke Rigspolitiet:

'Fælles for begge forklaringer er således, at der i ingen af tilfældene er redegjort nærmere for, hvad det helt konkret var for arbejde, som Bettina Jensen udførte for Mariann Færø over den treårige periode for i alt 790.250,' står der i klagen til Rigsadvokaten.

Københavns Politi har ikke ønsket at kommentere sagen med henvisning til den igangværende efterforskning. Men i påtaleopgivelsen fra november 2019 skriver advokaturchef Dorit Borgaard:

'Det må lægges til grund, at Bettina Jensen har udført reelle ydelser for Mariann Færøs firma, at ydelserne er veldokumenterede, at der er sket aflønning, og at der ikke er grundlag for at antage, at aflønningen ikke har været proportional med de udførte ydelsers omfang og antal. Der er således ikke tale om udveksling af gaver, og der kan herefter ikke alene på den baggrund være tale om en uberettiget eller pligtstridig fordel omfattet af bestikkelsesreglerne i straffeloven.'