I nøden skal man kende sine venner.

Det gælder også for tidligere chef i Rigspolitiet Bettina Jensen og hendes konsulentveninde Mariann Færø, som begge er sigtet i en spektakulær bestikkelsessag.

Nu kan B.T. fortælle, at Bettina Jensen i 2015 købte nogle usædvanlige kurser af Mariann Færø, da der ikke var flere rekrutteringsopgaver til hende i Rigspolitiet.

Kurserne var strengt personlige og bestod blandt andet af såkaldt mindfulness med åndedrætsøvelser, et skrivekursus, et kursus i at planlægge møder og 'sparring' for i alt 141.030 kroner.

Bettina Jensen (øverst til venstre) og Mariann Færø er nu begge sigtet for bestikkelse.
Bettina Jensen (øverst til venstre) og Mariann Færø er nu begge sigtet for bestikkelse. Foto: Grafik: Martin Kirchgässner Fotos: Bjarne Lüthke/Fra TV3 Købmænd på første klasse/Bax Lindhardt/Ida Guldbæk Arentsen
Vis mere

Det fremgår af dokumenter fra Rigspolitiet.

Kurserne blev betalt af Rigspolitiet, og de blev bestilt, samtidig med at Mariann Færø overførte 790.250 kroner til Bettina Jensens private konto i små bidder fra 2012 til maj 2015. Ifølge Rigspolitiets mistanke som returkommission for de millionopgaver, Bettina Jensen gav til Mariann Færø i Rigspolitiet.

»Man kan ikke uden videre bevilge kurser til sig selv. Specielt ikke, hvis det er én, man har en nær relation til. Det skaber mistanke om urent trav, og med de oplysninger, der i øvrigt er i sagen, bliver bekymringen ikke mindre,« siger professor og forvaltningsekspert ved Roskilde Universitet Bent Greve.

Mariann Færø blev hyret til meditationskurser og personlig efteruddannelse af Bettina Jensen, efter at Færø i 2011 til 2013 fik udbetalt i alt 10,5 millioner kroner for rekrutteringsassistance i forbindelse med en større omstrukturering i Rigspolitiet.

I løbet af 2014 tyndede opgaverne ud, da der ikke skulle rekrutteres flere medarbejdere. I 2014 stod Færø blot for nogle få efteruddannelsesdage. Ved indgangen til 2015 var det helt slut.

Og så alligevel ikke. Bettina Jensen sørgede nemlig for, at Færø fik opgaver i form af seks personlige kurser fra januar 2015 til april 2015 til de førnævnte 141.030 kroner.

Med de nye oplysninger kan det konstateres, at Mariann Færøs engagement med Rigspolitiet blev forlænget af Bettina Jensen til april 2015, altså til få uger før at indbetalingerne til hendes egen private konto stoppede i maj 2015.

Af dokumenterne fremgår det, at kurset i mindfulness skulle give Bettina Jensen 'nærvær og fokus' og 'mental fleksibilitet'. Det kostede Rigspolitiet 28.800 kroner, og ifølge tilbuddet var der mulighed for, at seancerne kunne foregå i Mariann Færøs lejlighed.

Også kurserne i 'effektiv mødeplanlægning' og 'skriftlig kommunikation' gav mulighed for undervisning i Færøs lejlighed.

Kurset i skriftlig kommunikation har tidligere vakt opsigt, fordi det har sået tvivl om kvindernes centrale forklaring på overførslerne til Bettina Jensen.

Både Bettina Jensen og Mariann Færø hævder nemlig, at Bettina Jensen samtidig med sit travle chefjob i Rigspolitiet ydede konsulentydelser den anden vej til Mariann Færø. Som dokumentation har de fremlagt en række fakturaer blandt andet med 'skriftlig kommunikation' som ydelse.

Mariann Færø er sammen med Bettina Jensen sigtet for bestikkelse.
Mariann Færø er sammen med Bettina Jensen sigtet for bestikkelse. Foto: Fra TV3 'Købmænd på første klass
Vis mere

Altså: Holder venindernes påstand vand, så har de udvekslet de samme konsulentydelser til hinanden.

»Man kan jo få den mistanke, at der ikke er realiteter i konsulentydelserne begge veje. I hvert virker det påfaldende, at Bettina Jensen på den måde giver Mariann Færø opgaver til nærmest den dato, hvor indbetalingerne til hendes egen konto stopper,« siger Michael Egholm, der er revisionsekspert og direktør i virksomheden Advizer Law.

Både Bettina Jensen og Mariann Færø er sigtet for bestikkelse, mens Københavns Politi efterforsker sagen. I november 2019 lagde Københavns Politi ellers sagen ned, men den blev genoptaget efter en klage fra Rigspolitiet til Rigsadvokaten over mangelfuld efterforskning.

Det er ikke lykkedes B.T. at få svar på, om kurserne til Bettina Jensen var godkendt af en anden leder i Rigspolitiet.

I et svar skriver kommunikationsdirektør i Rigspolitiet Anders Frandsen:

'Vi har et generelt ønske om, at medarbejdernes kompetencer løbende udvikles gennem arbejdslivet. Ønsket om at deltage i en konkret kompetenceudviklingsaktivitet skal aftales med nærmeste leder. På grund af de igangværende sager har vi på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at kommentere yderligere.'

Hverken Bettina Jensen eller Mariann Færø ønsker at kommentere sagen.