I takt med at lattergas bliver mere og mere populært som rusmiddel blandt unge, begynder bagsiden af medaljen også for alvor at vise sig.

Midt- og Vestsjællands Politi efterforsker lige nu, om lattergas har været medvirkende årsag til en 23-årig mands død i weekenden, og hos Giftlinjen får man som noget nyt flere og flere henvendelser om unge med tegn på nerveskader.

»Det handler typisk om, at de oplever snurren i hænder og fødder. I alvorligere tilfælde kan det dreje sig om koordinationsproblemer og problemer med at stå på benene,« fortæller overlæge ved Giftlinjen Dorte Palmqvist, der forklarer, at det ofte er efter et misbrug af gassen over en længere periode.

TIP OS! Har du oplevet bivirkninger ved brug af lattergas, hører B.T. meget gerne fra dig. Skriv til journalist Cordelia Weber på cweb@bt.dk

Lattergas giver en kort rus på cirka 30 sekunder og kan give bivirkninger som svimmelhed, kvalme, hovedpine, opkast, irration i halsen samt mere alvorlige bivirkninger som nerveskader, bevidstløshed, kramper og i værste fald død.
Lattergas giver en kort rus på cirka 30 sekunder og kan give bivirkninger som svimmelhed, kvalme, hovedpine, opkast, irration i halsen samt mere alvorlige bivirkninger som nerveskader, bevidstløshed, kramper og i værste fald død. Foto: Kristian Djurhuus
Vis mere

»Gassen inaktiverer B12, og det giver nerveskader og blodmangel. Noget tyder på, det er irreversibelt, men man kan håbe, at genoptræning kan rette op på noget af skaden igen. Det ved vi ikke så meget om endnu,« siger Dorte Palmqvist.

Giftlinjen har siden 2010 oplevet en stor stigning i antallet af henvendelser om lattergas.

Både fra brugere selv, pårørende og sundhedspersonale. I 2010 var der 0 henvendelser, mens antallet sidste år var oppe på 39.

Dorte Palmqvist forudser, at niveauet bliver nogenlunde det samme i år.

Lattergassen kommer i små patroner, der er beregnet til at indsætte i flødeskumssifonflasker.
Lattergassen kommer i små patroner, der er beregnet til at indsætte i flødeskumssifonflasker. Foto: Emil Hougaard
Vis mere

Ud over opkald om unge, der oplever føleforstyrrelser efter brug af lattergas, får Giftlinjen også henvendelser om unge, der besvimer og bliver blå om læberne, efter de har inhaleret gassen.

»Misbrug af lattergas kan give akut iltmangel, fordi gassen fortrænger den ilt, du har i lungerne. Det kan føre til, at man bliver bevidsthedspåvirket, går i koma, får kramper og i værste fald dør af det,« siger Dorte Palmqvist og forklarer, det skyldes, at den lattergas, der bliver brugt som rusmiddel, ikke er iblandet ilt som den lattergas, mange kender fra for eksempel tandlægen.

Sundhedsstyrelsen har i et notat fra sidste år oplyst, at der har været tre dødsfald i Danmark, hvor lattergas har været involveret.

Et i 2007, en 17-årig i 2016 og en 39-årig i 2018.

Dorte Palmqvist advarer også mod, at det kan gå galt, når unge blander lattergas og andre rusmidler som alkohol og stoffer.

»Mange bliver svimle og oplever, at det hele sejler, og der er stor risiko for at komme til skade, fordi man ikke har kontrol over sig selv.«

Hun fortæller, at langt størstedelen af de henvendelser, Giftlinjen modtager om lattergas, handler om unge i 20'erne.

»Det er trist,« udtaler Dorte Palmqvist.