Et billede fra en falsk mail om, at eksaminerne til sommer er blevet rykket til efteråret florerer rundt blandt unge danskere.

Kigger man lidt nærmere på mailen, bliver det tydeligt, at der er tale om en aprilsnar.

I mailen står der blandt andet:

»Ifølge undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, og ST-chef, Søe Rans Lirpa, har den nuværende COVID-19-situation i Danmark ført til systemtilpasninger og større kompetencekrav vedrørende regler og systemer, angående eksamenerne i foråret 2020.«

»Eksamensperioden som skulle forløbe fra den 27. maj - 24. juni 2020 er rykket til den 16. september - 21. oktober 2020,« står der i mailen.

Denne 'ST-chefs' navn er interessant. Du kan jo prøve at stave 'Rans Lirpa' bagfra. Aprilsnar.

Men mailen ser meget officiel ud, og der er også flere, der er hoppet i fælden.

B.T. har modtaget en SMS fra børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, der viser forståelse for, hvis folk er hoppet på den:

»Det er en sjov aprilsnar, men den er så veludført, at rigtig mange elever - og et par journalister - er hoppet på den. Sandheden er, at der ikke er taget stilling til, hvornår der skal afholdes eksamener,« siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Det vides ikke, hvem der står bag aprilsnaren.

Der er ingen meldinger fra regeringen endnu omkring, hvornår man vil åbne op for skolerne igen.