I 2019 steg det samlede antal ulykker i trafikken markant. Tallene er gået fra 11.105 ulykker i 2015 til 13.433 ulykker i 2019.

Det svarer til en stigning på hele 21 procent og 199 personer mistede desuden livet i trafikken i 2019.

Det viser nye tal fra Vejdirektoratet.

Antalet af dræbte i trafikken er det næsthøjeste siden 2011 og især høje hastigheder har været en faktor for de mange dødsulykker.

Særligt tallene over ulykker med dræbte og tilskadekomne er bekymrende for unge i alderen 18-24 år.

De var klart de mest udsatte for at komme til skade i trafikken, hvor de i 2019 udgjorde 17 procent af de dræbte og tilskadekomne. Det er, selvom de kun udgør ni procent af befolkningen.

Når det kommer til de mere alvorlige ulykker, hvor ulykker med materiel skade er fratrukket, er Nordjylland den værst ramte region, hvad angår personskader i trafikken.

Nordjyderne står for hele 16,3 af det samlede antal personskadeulykker. Det er på trods af, at de kun tegner sig for ni procent af den samlede befolkning i Danmark.

Også de unge 18-24-årige i Nordjylland dominerer den kedelige statistik. De er indblandet i over det dobbelte antal ulykker sammenlignet med, hvor mange de procentvis er i regionen.

Især de mange ulykker i Aalborg Kommune tegner sig for det kedelige nordjyske billede. 251 tilskadekomne personer på et år var flere end der var på hele Fyn i 2019.