»Når Rigsrevisionen kommer med sådan en kritik, tager vi det alvorligt. Vi har allerede et meget finmasket system af regler, procedurer og kontroller, som skulle sikre mod fejl og misbrug. Men desværre må man sige, at vi ikke er ufejlbarlige.«

Sådan lyder det fra Udenrigsministeriets koncernøkonomichef, Erik Brøgger Rasmussen, efter B.T.s afsløring af, at Rigsrevisionen under et kontrolbesøg på den danske ambassade i New Delhi i Indien i november 2017 fandt graverende fejl i regnskaber, som ambassadør Peter Taksøe-Jensen havde godkendt 'uden bemærkninger'.

Rigsrevisionen satte også sin kritiske finger på, at ambassadeansatte har fløjet på businessclass og boet på dyre hoteller uden den dokumentation, der kræves for undtagelsesvis af fravige de strikse regler for tjenesterejser. Også ambassadens behandling af eksportfremmesager var kritisabel.

Rigsrevisionen placerer entydigt ansvaret hos ambassadens ledelse. B.T. har bedt om et interview med Peter Taksøe-Jensen, men Udenrigsministeriet har ladet Erik Brøgger Rasmussen svare på kritikken. Peter Taksøe-Jensen er på ferie, oplyser ministeriet.

»Når der opstår problemer på en ambassade, gør vi noget ved det med det samme. Både for at rette op, men også for at lære fremadrettet. Vi kan ikke ændre på det, der er sket, men vi kan forsøge at sikre, at det ikke sker igen,« siger Erik Brøgger Rasmussen og tilføjer, at der er blevet iværksat en række initiativer som følge af Rigsrevisionens kritik.

Der er blevet udskiftet medarbejdere i bogholderiet, ligesom det er blevet indskærpet over for medarbejderne, at regler og procedurer skal overholdes. Samtidig udsender Udenrigsministeriet til efteråret en såkaldt attaché til ambassaden i New Delhi for at styrke det administrative område og de allerede iværksatte initiativer, og til efteråret besøger Udenrigsministeriets Økonomikontor ambassaden for at undervise ambassadens ansatte og gennemgå procedurer.

»Der er ikke nogen tvivl om, at der ikke har været de tilstrækkelige regnskabsmæssige kompetencer på ambassaden,« siger Erik Brøgger Rasmussen.

Men det er jo ledelsens ansvar at sikre, at den har kompetente medarbejdere?

»Det er så også det, der er blevet rettet op på ved at udskifte nogle medarbejdere og styrke det administrative område.«

Men hvordan vil I sikre, at ledelsen på ambassaden ikke fremadrettet godkender regnskaber med væsentlige fejl? Det er jo ikke medarbejderne, men ledelsen af ambassaden, Rigsrevisionen retter sin kritik mod.

»Vi underviser også alle vores chefer (ambassadører, red.). Cheferne får ikke bare lov at leve i fred. De bliver jævnligt undervist i økonomistyring.«

Har Udenrigsministeriet fortsat tillid til, at Peter Taksøe-Jensen står i spidsen for ambassaden i New Delhi?

»Ja, der er fortsat tillid til Peter Taksøe-Jensen. Han har været med til at træffe mange af de opfølgende beslutninger og tiltag, der nu er sat i værk. Det er ikke, fordi vi ikke tager kritikken fra Rigsrevisionen alvorligt. Vi lærer af den, og vi har sat ting i værk på ambassaden i New Delhi og generelt, der skal sikre, at det ikke sker igen. Det er det, vi har fokus på.«