Færre ansøgere og flere studerende, der falder fra, tvinger Professionshøjskolen Absalon ud i besparelser på 43 millioner kroner. 

Det skriver TV2 Øst

Besparelserne betyder, at 60 stillinger bliver nedlagt på professionshøjskolen, der har 14 forskellige uddannelser i syv byer i Midt-, Vest-og Sydsjælland. 

Rektor Camilla Wang kalder besparelserne og de følgende fyringer for en naturlig konsekvens.

»Når det er sagt, så er det en rigtig ærgerlig og næsten lidt ubærlig følelse, for det fald, vi har blandt vores studerende, er især på nogle af de uddannelser, hvor vi virkelig mangler dem som medarbejdere ude i samfundet og ikke mindst i vores region«. 

Absalon udbyder uddannelser som lærer, sygeplejerske og pædagog. De oplever alle fald i ansøgertallene.

Det blev for alvor tydeligt sidste år. Her faldt antallet af ansøgere til sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver med 14 procent, ifølge professionshøjskolerne selv

Det får nu en negativ konsekvens for undervisere og administrative medarbejdere hos Absalon. 

Ifølge Camilla Wang vil man gøre, hvad man kan, for at nedlæggelserne ikke skal påvirke kvaliteten af uddannelserne. 

Hun siger dog samtidig, at nogle services vil blive nedlagt. Det vil for eksempel gå ud over biblioteker og adgangen til forskellige former for rådgivning. 

Det faldende antal ansøgere står i skarp kontrast til den tidligere socialdemokratiske regerings ambition om, at et større antal studiepladser til velfærdsuddannelserne skulle flyttes ud af de fire store byer, København, Aarhus, Aalborg og Odense. 

Ambitionen fik regeringen til at kræve uddannelser i mindre byer. Det krav holdt man fast i trods sidste års lave optag. 

Ved den nye regeringsdannelse blev planerne dog sløjfet.