2.111.644,57 kroner.

Det var, hvad Beredskab Fyn betalte, da man i 2018 investerede i en watertube, som er beregnet til at stoppe stormfloder.

Indkøbsprisen fremgår af en aktindsigt, som B.T. har fået, efter at blandt andet beboere fra Seden Strandby har rejst kritik af, at hverken de eller andre fynboer kunne bruge redningsværktøjet under stormen Malik, selvom der var varslet vandstandsstigninger på næste to meter.

For selvom prognoserne for vandstanden var høje, var der altså ikke steder, hvor problemet levede op til de krav, man har sat for brugen af watertuben. Og situationen giver heller ikke anledning til, at man vil ændre noget ved de gældende retningslinjer.

Det fortæller Nordfyns Kommunes borgmester, Mortens Andersen (V).

Han er formand for Beredskabskommissionen, som tirsdag mødtes til en orientering efter de seneste storme i Danmark.

»Vi blev orienteret om brug af det forskellige materiel, og det, som vi hørte i kommissionen, giver ikke anledning til, at vi ændrer ved vores serviceniveau. Nu blev det heldigvis ikke så slemt, som DMIs prognoser sagde, men selv hvis det var blevet værre, havde vi ikke ændret noget.«

Morten Andersen (V) er borgmester i Nordfyns Kommune og formand for beredskabskommissionen i Beredskab Fyn, som udover ham selv tæller borgmestrene i de øvrige fynske kommuner - dog ikke borgmesteren i Middelfart.
Morten Andersen (V) er borgmester i Nordfyns Kommune og formand for beredskabskommissionen i Beredskab Fyn, som udover ham selv tæller borgmestrene i de øvrige fynske kommuner - dog ikke borgmesteren i Middelfart.
Vis mere

Beredskabskommissionen omfatter de fynske borgmestre – undtagen borgmesteren i Middelfart – og det er her, man fastlægger rammerne for, hvordan det kommunale beredskab skal prioritere.

Tidligere har der været kritik af, at man ikke vil beskytte privat ejendom med den watertube, som ellers er indkøbt for borgernes penge. En kritik, som har fået ekstra luft, fordi man andre steder i landet gerne lægger kommunalt ejede watertubes ud, hvis borgeres hjem er truet af oversvømmelse.

Alligevel mener Morten Andersen og de andre borgmestre i Beredskabskommissionen ikke, at der er grund til at genoverveje at tage den mere end to millioner kroner dyre watertube i brug, når stormflod truer boliger i for eksempel Seden Strandby.

»Vi skal have den til at sikre andre steder, hvis det bliver relevant,« siger Morten Andersen.

Det samme siger Kasper Olesen (S), der er borgmester i Kerteminde.

»Det, som vi har talt om, er, at vi skal blive bedre til kommunikationen, for jeg kan godt forstå, at der er borgere, der undrer sig over, man ikke kan låne watertuben, når der kommer vand ind ved deres private boliger,« siger borgmeteren i Kerteminde og fortsætter:

»Men jeg er tilfreds med den orientering, der har været. På baggrund af det mener jeg ikke, man skal ændre noget ved rammerne. Hvis vi siger, vi dækker privat ejendom, hvor skal vi så sætte grænsen? Hvem skal afgøre præcis, hvem der skal hjælpes?«

Men i hovedstadsområdet formår man at løfte den opgave, hvorfor kan I ikke gøre det samme?

»Hvis jeg skulle prioritere brugen af watertube der, ville jeg kunne gøre det samme, for der kan man se, hvor problemet er. Det samme ville man kunne gøre i Kerteminde, men når vi så breder det ud til hele Fyn, så ville det kræve uanede mængder ressourcer og penge at tilfredsstille alle.«

B.T. har tidligere haft fat i borgmesteren i Assens Kommune, Søren Steen Andersen (V), men han ønsker ikke at udtale sig efter tirsdagens orientering i kommissionen.