I to uger har et skjult kamera fra TV 2 optaget personalet på et plejehjem i Aarhus.

Det får nu Aarhus Kommune til at melde tv-stationen til politiet for at krænke privatlivets fred, skriver Århus Stiftstidende.

TV 2 er i gang med at optage en dokumentar om plejen og omsorgen på plejehjemmet Kongsgården i Viby i Aarhus og placerede derfor i en periode et kamera i en lejlighed hos en beboer.

Både den pågældende beboer og vedkommendes pårørende gav på forhånd samtykke til optagelserne, men personalet og ledelsen på plejehjemmet vidste intet om det.

TV 2 sendte fredag et brev til kommunen - stilet til både ansatte, beboere og pårørende på plejehjemmet - hvor man fortalte om de skjulte optagelser.

Det fik Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune til at skride til politianmeldelse.

Forvaltningen har efterfølgende orienteret både personale og pårørende om overvågningen.

I brevet fra TV 2 forklarer tv-stationen, at TV 2 er gået ind i sagen, fordi der tidligere har været rejst kritik af forholdene på Kongsgården. Pårørende til beboere på stedet har også henvendt sig til kanalen med deres bekymring.

'Desværre har det vist sig, at plejen og omsorgen på Kongsgården under optalgelserne ikke har været tilfredsstillende,' skriver TV 2 i brevet til plejehjemmet, ansatte og pårørende. Det gælder ifølge brevet både omsorg, nærvær og hygiejnen.

Mens beboeren i den pågældende lejlighed og vedkommendes pårørende har været vidende om kameraet, fik personalet ikke noget at vide på forhånd, skriver Århus Stiftstidende.

Personalet er derfor dybt påvirkede af sagen, skriver forstander Camilla Kjær Mikkelsen og områdechef Lene Offersen i det brev fra forvaltningen til pårørende og ansatte.

De oplever det som dybt krænkende og uretfærdigt, skriver de blandt andet.

'Vi er altid åbne over for kritik, og vi hører meget gerne om fejl, vi begår eller dårlige oplevelser. Men at blive udsat for at blive optaget med skjult kamera med henblik på at bringe det i tv-program, uden vores accept, er fuldstændig uhørt, og vi mener hverken, det hører hjemme på et plejehjem i Aarhus eller i et land som Danmark,' skriver de i brevet.

TV 2 oplyser til B.T., at optagelserne bliver en del af en dokumentar om pleje af demente, som efter planen bliver sendt på kanalen 19. marts.

Redaktionschef for TV 2 Dokumentar, Troels Jørgensen, skriver i et skriftligt svar til B.T., at TV 2 afventer at høre nærmere om politianmeldelsen.

»Skjult kamera er et journalistisk redskab, vi kun bruger i helt særlige tilfælde, hvor der er en stærkt begrundet mistanke om kritisable forhold, som der ikke er mulighed for at dokumentere på anden måde. Dette var tilfældet på Kongsgården.«