Lyt til artiklen

Knap 34.000 danskere er med i en Facebook-gruppe, der hedder ‘sort arbejde tilbydes og søges’.

Og det er netop, hvad der foregår i gruppen. I stor stil.

Fra natten til tirsdag klokken 00 til tirsdag morgen klokken 09.10 var der blevet slået 53 nye opslag op i gruppen, hvor folk både efterspurgte og tilbød sort arbejdskraft.

To af dem er 22-årige Rasmus og 41-årige Brian, hvis efternavne B.T. er bekendt med.

Brian er ufaglært og gør rent i hjemmeplejen – hvor han betaler skat. Men især efter at energi- og fødevarepriserne er steget, er han begyndt at lave andet – og sort – arbejde, siger han.

»Det er simpelthen for at få det hele til at løbe rundt. Lige nu går jeg og laver en terrasse sammen med en anden, der også har fået opgaven gennem gruppen,« siger Brian og fortæller, at han får 150 kroner i timen for det.

Tænker du over, at du ikke bidrager til samfundet, når du laver sort arbejde?

»Selvfølgelig, men det er bare meget nemmere at få arbejde på den her måde i forhold til den anden vej – sort arbejde kan du få med det samme uden uddannelse eller noget som helst.«

Ifølge Brian har han ikke mulighed for at tage ekstra timer i hjemmeplejen, fordi de ikke kan tilbyde ham weekendarbejde.

»Havde jeg kunnet tage to dage mere om ugen der, havde jeg ikke lavet sort arbejde – for så havde det dækket de ekstra regninger, der kommer.«

Ville du ikke kunne finde et andet lovligt weekendarbejde?

»Jo, det ville jeg nok. Men ikke et, der ville give lige så godt.«

Har du haft nogle overvejelser i forhold til at søge og efterspørge sort arbejde så åbenlyst?

»Jo, men jeg ved jo, alle kigger med i sidste ende. Jeg vil hellere lave sort arbejde, end jeg vil lave kriminalitet, og der er gruppen jo meget god. Jeg ved godt, det er kriminalitet – men det er jo ikke så slemt i forhold til at stjæle for eksempel arvestykker fra hr. og fru Danmark.«

Men nu stjæler du i stedet fra statskassen?

»Jeg tror ikke, at statskassen kan mærke det på samme måde.«

Den enorme aktivitet, og de mange medlemmer i Facebook-gruppen kommer bag på Kristian Stamp Hedeager, der forsker i beskatning og sort arbejde ved Rockwoolfonden.

»Det overrasker og undrer mig enormt meget, at folk er så åbenlyse omkring det,« siger Kristian Stamp Hedeager.

Det undrer ham dog ikke, at sort arbejde er noget, der finder sted i stor stil. De sidste mange år har tallet nemlig været stabilt, siger han. Hver femte dansker arbejder sort og to femtedele køber sorte ydelser årligt. Det betyder, at 48 milliarder kroner skifter hænder hvert år i sort arbejde.

»Vi har ikke tal på det, men mit indtryk har tidligere været, at det var noget, der først aftaltes, når handlen blev indgået, eller at det sjældent blev sagt helt åbenlyst. Så på den måde virker det til at have udviklet sig,« siger forskeren.

I Facebook-gruppens beskrivelse står der skrevet argumenter for, hvorfor sort arbejde er godt.

Der står blandt andet, at »sort arbejde er med til at skabe en mere ligelig indkomstfordeling mellem de rige og de fattige i Danmark.«

Og at »pengene ikke forsvinder helt ud af systemet, men er med til at generere vækst, fordi både køber og sælger har flere penge mellem hænderne – og dermed et højere forbrug.«

Det første postulat maner forskeren til jorden og siger, at det handler om, hvem der køber og sælger, og hvor de ligger i forhold til den marginalskat, de betaler.

»Det andet om forbruget er en klassisk hypotese, man hører. Der findes ikke så meget viden inden for det, men det vi ved, peger på at forbrugstilbøjeligheden er en smule højere for sorte indkomster,« siger Kristian Stamp Hedeager og understreger, at det dog ikke retfærdiggør sort arbejde.

22-årige Rasmus, der er ufaglært brolægger, fortæller, at der var mange, der svarede, da han for nylig lavede et opslag om, at han gerne ville tilbyde at sætte hegn op.

»Jeg endte med at sætte hegn op for seks forskellige personer. Og ved den ene fik jeg 30.000 for to ugers arbejde,« siger Rasmus.

Tænker du over, at du ikke bidrager til samfundet?

»Nej, det gør jeg sgu ikke. Der er jo andre folk, der tjener mere«

Så du tænker, at de rigeste må være dem, der bidrager til statskassen?

»De rigeste snyder bare med skat på en anden måde. Nogle handler med aktier, som de heller ikke betaler skat af.«