»Jeg er meget chokeret.«

Da Kennet Gøtterup var ude at træne i Ørestaden onsdag, var han vidne til en episode, der rystede ham og flere andre.

Han overværede, hvordan treårige Julian, der var på udflugt med 12-14 andre fra børnehaven 8-Tallet, faldt i vandet, uden at pædagogerne bemærkede det.

Ifølge ham var pædagogerne faktisk slet ikke inden for synsvidde af tre eller fire børn, der i adskillige minutter havde boltret sig langs kanten af den kunstigt anrettede sø.

Derfor var det en tjener på en café ud til vandet, der måtte springe i vandet for at redde drengen op, mens en af gæsterne på cafeen måtte underrette de to pædagoger, der sad cirka 15 meter væk, omkranset af træer.

Som Kennet Gøtterup opfattede det, kom en pædagog herefter hen og irettesatte børnene og sagde, at de ikke måtte lege der.

Men vedkommende havde endnu ikke fået øje på Julian, der nu var blevet reddet op af tjeneren. Det skete først, da flere gæster igen havde orienteret pædagogen.

Julian var chokeret, drivvåd og græd. Men pædagogen kom ikke for at trøste. Pædagogen skældte ham ud.

Julian faldt i vandet her, helt ude i enden af Ørestaden
Julian faldt i vandet her, helt ude i enden af Ørestaden
Vis mere

»Det synes jeg ikke er den rette måde at håndtere situationen på. Flere andre, der var til stede, havde samme opfattelse,« siger Kennet Gøtterup.

Han lavede sidenhen et opslag i Facebook-gruppen 'Ørestad' om hændelsen, og han fortæller, at han har været i kontakt med flere andre forældre, der har haft børn i samme institution, som har haft lignende oplevelser.

Her beskriver flere, at børn, der har været med på udflugt, simpelthen er blevet væk fra gruppen. Og at pædagogerne ikke har bemærket noget.

Kennet Gøtterup er selv far til to børn på tre og fire år, der dog ikke går i samme institution. Han er rystet og ville selv være meget betænkelig, hvis hans egne var indskrevet der.

»Det burde jo ikke kunne lade sig gøre.«

Det var Katla Víkingsdottírs søn, der faldt i vandet. Hun blev forskrækket, da hun blev ringet op og underrettet af institutionens leder. Faren tog straks derud for at hente Julian.

Han tog ikke fysisk skade af episoden, men er dagen derpå fortsat påvirket.

»Han er forskrækket, tør ikke længere nærme sig vandet og ville heller ikke gå i seng i går,« fortæller hun.

Katla var i første omgang ikke orienteret om, at Julian ikke blev trøstet af pædagogerne, efter han var reddet op af vandet igen. Hun mener i det hele taget, at situationen ikke blev håndteret godt nok.

»Det er forfærdeligt at tænke på. Det er et omsorgssvigt.«

Lederen af institutionen har efterfølgende tilbudt familien hjælp fra en krisepsykolog, ligesom vedkommende har fortalt Julians forældre, at de tager sagen meget alvorligt. Men Julian er nu skrevet ud af børnehaven:

»Jeg ønsker ikke at pege fingre ad nogen konkrete personer, men vi stoler ikke på børnehaven længere,« siger Katla Víkingsdottír.

Hun er ikke den eneste. Flere beretter i Facebook-tråden, at de som følge af lignende oplevelser enten har skrevet deres barn ud eller har fjernet en opskrivning.

B.T. har forsøgt at få et interview med lederen af daginstitutionen, Lean Alexander Rasmussen, men han henviser til Københavns Kommune.

Områdechef i område Amager hos Børne- og Ungdomsforvaltningen i København oplyser i et skriftligt svar følgende:

»Hændelsen i går (onsdag, red.) burde ikke kunne have fundet sted. Vi er utroligt kede af det, der er sket, og kan godt forstå, hvis den pågældende dreng og hans forældre er chokerede. Vi er i dialog med forældrene og har tilbudt dem hjælp. Vi er ved at kortlægge hændelsesforløbet, som vi derpå vil følge op på i forhold til mulige konsekvenser.«

»Vi indhenter også oplysninger fra de involverede ansatte fra Café 8-tallet. Den pågældende børnegruppe var på tur, da hændelsen skete, og det er i dag blevet indskærpet over for institutionen, hvilke retningslinjer der gælder, når man er på tur.«