Direktøren for Sjællands Universitetshospital er blevet fyret efter beslutning om fusion med Nykøbing F. Sygehus.

Niels Würgler Hansen kan begynde at se sig om efter et nyt job, skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Da Region Sjælland tirsdag besluttede at fusionere Sjællands Universitetshospital i Køge og Nykøbing F. Sygehus, kom der en hospitalsdirektør i overskud, og det koster altså Niels Würgler Hansen jobbet.

Efter en proces, som er foregået over flere måneder, har regionsdirektør Annemarie Zacho-Broe således valgt, at Ricco Norman Dyhr, som hidtil har været direktør på Nykøbing F. Sygehus, fremover skal varetage direktørstillingen for de to fusionerede hospitaler.

»Ricco Norman Dyhr er en erfaren og dygtig sygehusdirektør, som nu får en helt afgørende rolle med at fusionere Nykøbing F. Sygehus og Sjællands Universitetshospital,« siger Annemarie Zacho-Broe således i en pressemeddelelse.

Hun kalder både Ricco Norman Dyhr og Niels Würgler Hansen for 'meget stærke kandidater'.

»Fra direktionens side vil vi gerne udtrykke en meget stor tak og anerkendelse af både Niels Würgler Hansen og Ricco Norman Dyhr i deres hidtidige virke i spidsen for henholdsvis Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. Sygehus, og ikke mindst et tæt og professionelt samarbejde de sidste fire måneder omkring udviklingen af visionsoplægget for Bæredygtige akutsygehuse og specialer,« siger Annemarie Zacho-Broe.

Fusionen gennemføres 1. januar 2024.

Overfor Sundhedspolitisk Tidsskrift oplyser Region Sjællands presseafdeling, at man nu er i dialog med Niels Würgler Hansen om det videre ansættelsesforløb.

Niels Würgler Hansen har været direktør på Sjællands Universitetshospital siden 2019.

Han afløste dengang Henrik Villadsen, der ifølge Dagens Medicin var blevet fritstillet efter uenighed om strategi og drift.