En tidligere ansat ved Københavns Lufthavn i Kastrup gennem knap 15 år afslører over for B.T., at metoderne om at presse medarbejdere til at vælge 3F Kastrup som fagforening har eksisteret i al den tid, han har været ansat, ligesom han selv blev præsenteret for 'Jungleloven', da han i 2015 luftede idéen om at skifte fagforening.

10. september lød startskuddet til en belastende historie for fagforeningen 3F. Projektilet var en lydfil, optaget af en vikar i SAS Ground Handling, hvor han diskuterer sit valg af fagforening med to fastansatte, der forsøger at tvinge vikaren til at skifte til 3F Kastrup.

Da vikaren modsætter sig dette og fortæller, at han ifølge loven har frit fagforeningsvalg, refererer en af de to ansatte, der på tidspunktet var næstformand i 3F Kastrup, til, at der gælder særlige regler for medarbejderne, og at 'jungleloven lever herude'.

Suhail Beg har været ansat under SAS Ground Handling de seneste knap 15 år (Sodexo fra 2015, red.), men skiftede job 12. juli. Han fortæller, at der har hersket 'mafia-agtige metoder' til at presse folk ind i fagforeningen 3F Kastrup i al den tid, han har været ansat, og at folk retter ind, fordi de er bange for at miste deres job og evnen til at forsørge deres familier.

»Jeg har altid fået at vide, at det var 3F, eller også var det ud af vagten. Man bliver simpelthen frosset ud, hvis ikke man vælger 3F Kastrup. Jeg vil ikke lægge skjul på, at det er mafia-agtige metoder, og de eksisterede dengang, jeg blev ansat, men de eksisterer også den dag i dag,« siger Suhail Beg og fortsætter med at fortælle om de metoder, der herskede ved jobsamtaler til diverse stillinger i Københavns Lufthavn i Kastrup:

»Lufthavnen er et godt sted at arbejde som ufaglært rent lønmæssigt. Derfor kan de jo også slippe af sted med det, for hvis du når så langt som til jobsamtalen, så er det et krav, at man melder sig ind i 3F Kastrup, og jeg er næsten 100 procent sikker på, at der i SAS Ground Handling – uanset om det er i cleaningen, eller hvor end det er, så er alle medlem af 3F Kastrup.«

Suhail Beg spærrede øjnene op en ekstra gang, da han i lydklippet hørte den daværende næstformand i 3F Kastrup referere til 'Jungleloven' som argument for, at grundlovens paragraf 78 ikke gælder for medarbejderne i lufthavnen.

Da Suhail Beg i 2015 søgte en højere stilling i Københavns Lufthavn i Kastrup som koordinator i Sodexo, der varetager flere serviceydelser, blev han af en chef truet med 'Jungleloven'.

Det skete, da chefen spurgte ind til hans valg af fagforening, hvortil Suhail Beg svarede, at han var medlem af 3F Kastrup, men at han overvejede at skifte.

»Jeg kan huske, at han nævnte 'Jungleloven' i vores snak om, at jeg overvejede at skifte fagforening, men jeg troede bare, det var et ord fra hans mund. Jeg troede ikke, det var noget, andre også brugte. Derfor blev jeg meget chokeret over, at det blev nævnt i lydfilen, og det var det, der fik mig til at kontakte jer,« siger Suhail Beg.

Suhail Beg fik jobbet som koordinator i Sodexo i 2015, og som led i den rolle deltog han i flere jobsamtaler, hvor han erfarede, at kravet om at melde sig ind i 3F Kastrup blev fremlagt.

»Jeg ved, at der fra nyansatte har været spørgsmål om, hvorfor det var et krav at blive meldt ind i en specifik fagforening. Mange af de nyansatte har omvendt været unge, som ikke har set det som værende et problem, og dem, der har modsat sig, har til sidst rettet ind, for der er ikke et alternativ. De er bange for at miste deres arbejde, og jeg havde nok heller ikke turdet stå frem, hvis jeg stadigvæk var derude,« siger Suhail Beg.

Det har ikke været muligt at komme igennem til formanden for 3F Kastrup, Henrik Bay-Clausen, per telefon, men han svarer kort på B.T.'s henvendelse via en mail.

'Jeg kender ikke den konkrete sag og kan derfor ikke forholde mig til den. På et generelt plan kan man sige, at fagforeninger jo har ret til at organisere medarbejdere på en arbejdsplads og det siger sig selv, at lovgivningen naturligvis skal respekteres,' skriver han.

Tidligere forholdt han sig til sagen med lydfilen fra vikaren. Der skrev han dette i en pressemeddelelse.

'Det er absolut ikke i orden at udsætte kolleger for trusler, som det desværre er sket. Det er ikke 3F's måde at arbejde på. Det siger sig selv, at lovgivningen skal respekteres. Det her lever ikke op til 3F's værdier.'