Landets tandlægestole står i øjeblikket oftere og oftere tomme.

»Det gør mig harm, at økonomi skal afgøre danskernes sundhed,« siger Susanne Kleist, der er tandlæge og formand for Tandlægeforeningen.

Herfra viser en undersøgelse, at 70 procent af landets tandlæger oplever flere patienter melde afbud eller udskyde aftaler sammenlignet med for et år siden – ud af dem mener 75 procent, at tendensen skyldes den stigende inflation.

Altså har kunderne ikke råd til at få tjekket tænderne.

»Tandpleje er en sundhedsydelse på linje med andre ydelser i sundhedsvæsenet, og derfor er det stærkt bekymrende, at der lige nu er rigtig mange, der ikke får den behandling, de bør have,«  siger Susanne Kleist fra Tandlægeforeningen:

»Vi ved, at dårlig tandsundhed kan påvirke den generelle sundhed, ligesom vi ved, at sunde tænder er afgørende for livskvaliteten.«

Hun har selv oplevet, at især en gruppe af patienter har meldt afbud i den seneste tid.

»Det er desværre de patienter, der har mest brug for tandpleje, der melder afbud. Og det gør denne tendens endnu mere bekymrende, for jeg tør ikke tænke på, hvordan deres tandsundhed ser ud, når de kommer igen,« siger Susanne Kleist.

Tandlæge Hans Alfed Beck Juel Jensen, der har to tandlægeklinikker i København og Frederiksberg, siger til TV 2 Lorry, at afbuddene begyndte at komme allerede i september.

Han vurderer, at omkring 20 procent af patienterne udebliver på grund af manglende økonomisk råderum, fordi andre regninger prioriteres først.

Og han påpeger, at det ikke er en mulighed for tandlæger at sætte prisen ned.

»Vi er bundet af overenskomst, så vi må ikke regulere prisen på eftersyn. Den ligger helt fast. Løsningen i min optik kunne være, at man fik et større tilskud fra det offentlige,« siger Hans Alfed Beck Juel Jensen.

Ifølge Tandlægeforeningen har antallet af patienter i forvejen været faldende i de senere år på grund af coronapandemien.