18-årige Katrine Fischers kritik af sine medstuderende i en klumme i Berlingske har ført til, at hun har fået både advarsel og sanktion af ledelsen på sin skole, Lyngby Handelsgymnasium.

Den beslutning vækker dog harme hos direktør for tænketanken Justitia Jacob Mchangama, som mener, at Lyngby Handelsgymnasium går over stregen i behandlingen af Katrine Fischer:

»Jeg synes, det er meget, meget kritisabelt, at man går ind og giver hende en advarsel og sanktion. Hun har deltaget i samfundsdebatten, og det må være helt inden for rammerne at forholde sig kritisk til, hvordan undervisningen foregår på et gymnasium,« udtaler Jacob Mchangama til B.T.

Lyngby Handelsgymnasium oplyser i en afgørelse, som Katrine Fischer har modtaget, at skolen behandler hendes udtalelser i medierne som en 'mobbesag'.

Katrine Fischer modtog dette brev fra Lyngby Handelsgymnasium. Afgørelsen er sløret flere steder af hensyn til indblandede parter.
Katrine Fischer modtog dette brev fra Lyngby Handelsgymnasium. Afgørelsen er sløret flere steder af hensyn til indblandede parter.
Vis mere

»At blive disciplineret på den måde og kalde det mobning synes jeg er langt over stregen, og det er vigtigt, at et offentligt gymnasium respekterer elevernes ret til at deltage i den offentlige debat,« siger Jacob Mchangama og forklarer, at gymnasiet kan have en fordel ved at kalde sagen for en 'mobbesag':

»Det virker, som om man prøver at tage fat i et halmstrå, der hedder mobning, men i virkeligheden vil man ikke have kritik af gymnasiet udstillet offentligt, og man skærmer elever, der kan føle sig krænket af, at de føler, at nogen har skrevet om dem, selvom de ikke nævnes ved navn.«

Hele episoden, hvor Katrine Fischer får både advarsel og sanktion for at udtale sig kritisk om sin uddannelse og sine medstuderende i medierne, kan have uheldige følger for eleverne på Lyngby Handelsgymnasium, mener Jacob Mchangama.

»Det kan få den effekt, at man ikke tør kritisere forhold på skolen, fordi man frygter, at man bliver kaldt til samtale og får en advarsel.«

Foto: Nikolai Linares/BYRD
Vis mere

Rektor på Lyngby Handelsgymnasium Pernille Bogø Bach skrev tirsdag aften et opslag på skolens Facebook-side. Her forsikrede hun, at skolen 'aldrig kunne drømme om at begrænse ytringsfriheden'.

I selvsamme opslag valgte Lyngby Handelsgymnasium dog at slette kritiske kommentarer og spørgsmål i opslagets kommentarfelt. Det stoppede først, da B.T. skrev og spurgte rektoren, hvad begrundelsen var for sletningen. B.T. fik dog ikke yderligere svar.

At skolen vælger at slette kritiske røster i et opslag, der hylder ytringsfrihed, mener Jacob Mchangama er temmelig mærkværdigt:

»Det er ikke noget, der understøtter fortællingen om, at de er åbne over for kritik, hvis de ikke kan tåle, at nogen kritiserer deres handlemåde. Det understøtter en fortælling om, at man er for fintfølende på det gymnasium.«