Dansk Sygeplejeråd (DSR), der repræsenterer en stor del af sygeplejerskerne, har torsdag indgivet et strejkevarsel til arbejdsgiverne.

Det oplyser sygeplejerådet på sin hjemmeside.

Strejkevarslet kommer, efter at et lille flertal af DSR's medlemmer – der tæller små 80.000 – tidligere har stemt nej til OK21-resultatet. Det skyldes især utilfredshed med lønnen.

»Sygeplejerskerne oplever ikke – og har ikke gjort det i årtier – at få den nødvendige, lønmæssige anerkendelse for deres kompetencer og det ansvar, de løfter hver dag,« forklarer DSR-formand, Grete Christensen, om beslutningen i en pressemeddelelse.

»Den voksende utilfredshed kan få stor betydning for hele samfundet. Hvis vi ikke får taget et opgør med uligelønnen i Danmark, kan det blive endnu vanskeligere at rekruttere og fastholde medarbejdere i fag med lønefterslæb, og unge mennesker kan få en oplevelse af, at uddannelse ikke kan betale sig på vores område.«

Derudover har coronapandemien også præget stemningen, forklarer Grete Christensen:

»Det har været et hårdt år for sygeplejersker. Under coronapandemien har mange sygeplejersker stået i frontlinjen og er blevet presset til det yderste. Ikke desto mindre har de imod alle odds leveret en ekstraordinær indsats og udvist stor fleksibilitet. I det lys er overenskomstresultatet en stor skuffelse for mange.«

Sygeplejerådet har besluttet at varsle strejke for ti procent af medlemmerne ansat i kommuner og regioner.

Varslet betyder, at konflikten – strejken – vil kunne påbegyndes mellem torsdag 20. maj og fredag 21. maj.

I pressemeddelelsen oplyser Grete Christensen dog, at hun håber, at 'arbejdsgiverne vil komme til forhandlingsbordet, og at en konflikt kan afværges'.

B.T. følger sagen.