Arrangementer, fester og andet, som er arrangeret af ungdomsuddannelser, skal være helt alkoholfrie efter sommerferien og til og med september.

Sådan lyder det i en markant opfordring fra Sundhedsstyrelsen, Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

»Vi ved, at en kulturforandring, som den vi opfordrer til, kan blive mødt med modstand og bekymring for, om alkoholfri arrangementer vil føre til manglende deltagelse fra eleverne,« siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Niels Sandø, og fortsætter:

»Men der er efterhånden mange ungdomsuddannelser, som har gode erfaringer med at fjerne alkohol fra både fester og fredagsbarer uden, at det har påvirket det sociale fællesskab negativt.«

I opfordringen står der, at det vil give eleverne mulighed for at knytte venskaber og opbygge sociale relationer, uden at alkohol bliver omdrejningspunktet.

»Vi håber, at man som forælder vil støtte aktivt op om indsatsen. Vi ved, at forældrenes holdning har stor betydning for deres barns alkoholvaner. Derfor indeholder brevet også en appel eller opfordring til, at skolerne og de nye elevers forældre taler sammen om, hvordan de i fællesskab kan styrke skolens bestræbelser om at etablere gode fællesskaber«, siger enhedschef Niels Sandø.

Og der er altså ikke kun tale om arrangementer på selve skolen.

Der bliver nemlig opfordret til, at studieture og andre arrangementer uden for skolen, som er arrangeret af skolen, skal være helt alkoholfrie.

»Vi opfordrer til at lukke for helt for alkoholen på ungdomsuddannelserne i en periode, og at der derudover er aktiviteter uden alkohol i resten af året. Ligesom alle studieture mv. også skal være alkoholfri. Dyk gerne ned i de gode eksempler, som findes derude allerede, og inddrag eleverne i udviklingen af aktiviteter, hvor samværet og ikke alkohol er i fokus.«