For nogle kan det være svært ikke lige at tjekke sin mobiltelefon - også selvom man sidder med et lille spædbarn på skødet eller er ved at amme.

Men at nybagte forældre bruger mere tid end tidligere på deres mobiler er ifølge sundhedsplejersker en 'bekymrende' udvikling.

Det skriver Politiken.

»Hvis et lille barn gentagne gange oplever at blive ignoreret, kan det i yderste konsekvens risikere at give lidt op. Som forældre er det vigtigt at følge barnets øjne, efterligne dets lyde og i det hele taget svare barnet, når det rækker ud efter kontakt,« siger ledende sundhedsplejerske i Hjørring, Lene Skjelbo, til Politiken.

Avisen har sendt en rundspørge ud til de ledende sundhedsplejersker i landets kommuner.

54 ud af de i alt 97 valgte at deltage.

Af dem svarede seks ud af ti, at de i meget høj grad eller i høj grad oplever, at nybagte forældre bruger mere tid på mobiltelefonen, mens de er sammen med deres børn under ét år, end de gjorde for fem år siden.

Derudover fortalte 87 procent af de deltagende, at de er helt eller delvist enig i, at der er sket en bekymrende udvikling.

Forskningsmæssigt ved man dog endnu ikke, hvad det helt præcist gør ved børn, hvis deres forældrene ofte har blikket vendt mod skærmen - frem for mod barnet.

Til Politiken forklarer leder af Center for Tidlig Indsats og Familieforskning på Københavns Universitet, Mette Skovgaard Væver, at forskningsstudier indtil videre indikerer, at jo mere forældre bruger deres telefon, jo mindre opmærksomme er de på de signaler, som deres børn udsender.

Samtidig bliver signalerne i mindre grad besvaret.

Der er dog endnu ikke systematisk viden om, hvordan forældres brug af mobiltelefoner og andre skærme påvirker barnets udvikling på lang sigt, forklarer hun til Politiken.