Når 22-årige Arthur Cohrt Hillgaard er færdig med den mundtlige eksamen, han skal op til klokken 11.20 torsdag, har han under et døgn til at forberede sig på den næste eksamen.

Klokken 9 fredag morgen står den nemlig på en skriftlig eksamen i finansiering. Igen.

Han og omtrent 200 af hans medstuderende på HA pro. og HA it på CBS har nemlig allerede været oppe til den eksamen én gang.

Det var de om eftermiddagen 10. januar. Men den eksamen har CBS valgt at annullere.

Administrationen begik nemlig den fejl at udlevere samme eksamenssæt, som HA filosofi tidligere samme dag havde været oppe i. En fejl, de studerende må bøde for.

»Det er selvfølgeligt beklageligt, når det ikke er vores skyld,« konstaterer Arthur Cohrt Hillgaard, som er en af de 210 CBS-studerende, der har sat sit navn på en underskriftsindsamling for at få annulleringen annulleret.

Underskriftsindsamling såvel som et klagebrev har studerende sendt afsted til ledelsen. Uden effekt.

Da CBS ikke kan udelukke, at de studerende har haft mulighed for at få opgaven i hænde flere timer før eksamensstart – og dermed har opnået en fordel – må den gå om.

Simpelthen fordi CBS vil sikre sig, at man lever op til kravene om pålideligt bedømmelse og ensartet behandling.

Men spørger man Arthur Cohrt Hillgaard, er der på ingen måde tale om ensartethed i behandlingen, fordi de studerende nu har så kort tid til at læse op.

»For mig betyder det, at jeg skal drikke rigtig mange espressoer hele torsdag aften.«

»Jeg forventer at få en dårligere karakter end den, jeg havde forventet at få fra eksamen 10. januar. Simpelthen fordi jeg ikke har haft tid til at læse op.«

Godt nok har han læst op til faget én gang. Men på grund af den intense eksamensperiode er de studerende under et psykisk pres, fortæller han.

»Så når du har afsluttet en opgave, lagt den på hylden og fejret den, er du mentalt videre til den næste.«

Har de studerende ikke mulighed for at deltage i eksamen fredag, har CBS givet dem mulighed for – uden at bruge et eksamensforsøg – at gå til reeksamen i februar. Adspurgt om det ikke er en god løsning, svarer Arthur Cohrt Hillgaard:

»Jo og nej. Det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, det er fedt, at det lander oveni, at det næste semester er begyndt. Eksamen ligger lige midt i opstart på andre fag, og så skal man til at læse op igen.«

Han henviser til, at finansiering er et matematisk tungt fag, og at eksamen bliver sværere, jo længere man kommer væk fra den undervisning, de studerende har haft.

Med det sagt understreger han, at de studerendes opråb ikke skal ses som et hetz mod ledelsen.

»Vi forstår godt, at de bliver nødt til at sikre akademisk kvalitet. Vi ønsker jo heller ikke, der bliver stillet spørgsmål ved vores eksamen, når vi er færdige med uddannelsen.«

»Men vi er sikre på, vi kunne have fundet en bedre løsning. Sammen.«

For ham er det største problem, at de studerende ikke føler sig hørt. De havde foreslået ledelsen, at man i stedet bedømte besvarelserne fra 10. januar efter en bestået/ikke bestået-model. En løsning, der tidligere er blevet benyttet ved Aarhus Universitet.

Men det har CBS afvist, fordi man har vurderet, at en ændring af bedømmelsesskalaen ikke løser problemet.

»Umiddelbart ser det ikke ud til, at de to sager kan sammenlignes direkte, men vi vil evaluere og se på, hvad vi kan lære af sagen,« lyder det i et skriftligt svar fra studiechef Bitta Nielsen.

Hun fortæller, at CBS er opmærksomme på, at sagen har konsekvenser for de studerende. Men henviser også til, at der er tale om en menneskelig fejl, fordi de tre hold oprindeligt skulle have været oppe på samme tid.

»Det er en ulykkelig sag, som vi beklager dybt. Men det er også vigtigt, at der ikke er tvivl om prøvernes validitet på CBS. Vores regler er, at tidligere brugte eksamensopgaver ikke må anvendes til nye eksamener.«

Bitta Nielsen forstår godt de studerendes frustration over at skulle til den samme eksamen igen. Men fastslår også, at pensum og læringsmål ikke har ændret sig siden sidst.

Om de studerendes frygt for nu at få en lavere karakter, siger hun:

»Det er aldrig sjovt at gå til eksamen, og slet ikke når man skal tage den samme igen. De studerendes besvarelser vil blive bedømt efter de samme kriterier som ved den oprindelige prøve. Vi forventer ikke, at de studerende vil få dårligere resultater ved den nye prøve.«

Andre læser også