Lyt til artiklen

Personalemangel. Pressede arbejdsforhold. Mange sygedage. Og lange ventetider i blandt andet akutmodtagelsen. Der er mange historier om, hvor presset sundhedsvæsenet er i øjeblikket.

Nu forsøger Aalborg Universitetshospital at tage helt nye metoder i brug for at løse nogle af udfordringerne.

I et jobopslag søger hospitalet om såkaldte 'ressourcepersoner', der kan fungere som mentorer for nye og uerfarne kolleger. Det skriver Nordjyske.

Ideen er, at den helt nye type medarbejder skal arbejde op til 15 timer om ugen, foreløbig som et pilotprojekt.

Region Nordjylland håber, at tidligere – gerne pensionerede – sygeplejersker, jordemødre og læger vil søge stillingerne som 'ressourcepersoner'.

Hos Dansk Sygeplejeråd vækker tiltaget begejstring – men samtidig kommer der en klar opfordring.

»De kan fungere som mentorer for nyuddannede sygeplejersker og kan være med til at give dem tryghed og en god start i arbejdslivet. En god introduktion er noget af det, der er med til at fastholde de nyuddannede i jobbet,« siger Christina Lund, der er forkvinde for Dansk Sygeplejeråds Kreds Nordjylland, til Nordjyske.

Christina Lund tilføjer, at ressourcepersonerne efter hendes mening ikke kommer til at løse de udfordringer med personalemangel, sundhedsvæsenet kæmper med i øjeblikket, og at mange erfarne sygeplejersker ikke sagde jobbet op for at gå på pension, men grundet utilfredshed med arbejdsvilkårene og lønnen.

Sideløbende med søsættelsen af Aalborg Universitetshospitals pilotprojekt med ressourcepersonerne har Socialdemokratiet meldt ud, at partiet skrotter sin målsætning om at ansætte 1.000 flere sygeplejersker i det offentlige sundhedsvæsen, og at det ikke er en del af den nye regerings politik.