De er kendt og elsket over hele verden, og kun fantasien sætter grænser for, hvad man kan bygge med LEGO-klodser.

Men når det gælder LEGOS indretning af deres nye konceptbutik ved Tivolis hovedindgang, har de danske byggeregler angiveligt været en tung klods om benet på verdens største legetøjsproducent.

LEGO annoncerede tilbage i marts, at de i 2021 ville åbne 120 nye butikker på verdensplan med det nye Lego-univers 'Retailtainment', der bringer Lego-klodsen i spil gennem digitale og fysiske aktiviteter for store og små.

Lego-butikken i hjertet af København indgår i den store, globale butikssatsning, og oprindeligt var det planen, at den skulle åbne i efteråret. Det har dog vist sig at være en tand for ambitiøst, eftersom Københavns Kommune har brugt over et halvt år på at sagsbehandle de tilladelser, der er nødvendige for, at LEGO kan åbne butikken.

Mere end 350.000 LEGO-klodser skaber en helt særlig stemning, hvor store og små LEGO fans kan gå på opdagelse i et helt nyt butiksunivers, LEGO Koncernen har udviklet med afsæt i netop fans. Foto: Pressefoto/LEGO
Mere end 350.000 LEGO-klodser skaber en helt særlig stemning, hvor store og små LEGO fans kan gå på opdagelse i et helt nyt butiksunivers, LEGO Koncernen har udviklet med afsæt i netop fans. Foto: Pressefoto/LEGO
Vis mere

Som konsekvens har LEGO-butikken stået færdigbygget og åbningsklar gennem de seneste mange uger. Men den har stadig ikke haft besøg af én eneste kunde. Kun butikkens nyansatte personale har foreløbig betrådt de 240 kvadratmeter i den spritnye, toetagers butik.

»Hvor er det da bare ærgerligt, at vores måske vigtigste brand i Danmark ikke har kunnet åbne den butik på grund af noget så lavpraktisk, som at byggesagsbehandlingen ikke fungerer,« siger Venstres medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune, Jens Kristian Lütken, til B.T. København.

Han kontaktede 17. november forvaltningen for at få en status på byggesagen. Det gjorde han på Legos foranledning. Legetøjskoncern var forundret over sagsbehandlingsforløbets lange varighed, der angiveligt skulle være helt uden fortilfælde for Legos mere end 100 nye butikker i storbyer i udlandet.

»Man skal hjælpe erhvervslivet lidt i denne her tid. Det har en stor konsekvens, at noget, der er fungerer i langt de fleste kommuner, ikke fungerer i København. Vi er i en periode, hvor turisterne er ved at vende tilbage til byen, og julehandlen er i gang. Denne her butik vil være et udstillingsvindue til alle, der kommer til København. Det er ikke ret mange turister, der kommer udenom Tivoli,« siger Jens Kristian Lütken.

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning har efterfølgende oplyst i et skriftligt svar til Jens Kristian Lütken, at de »sædvanligvis« skal bruge fire til seks uger på at sagsbehandle en ibrugtagningstilladelse på grund af generel travlhed på byggesagsområdet. Og i den konkrete byggesag modtog forvaltningen først det sidste, fornødne sagsmateriale 22. november.

Det blev indsendt af Legos samarbejdspartner Tivoli, der ejer og udlejer bygningen, hvor der engang lå en Build-A-Bear-butik. Forlystelseshaven har stået for at ansøge kommunen om de nødvendige tilladelser gennem hele byggesagsforløbet. Og det har været en langstrakt affære.

Foreløbig er der gået syv måneder og knap tre uger, siden Tivoli 19. april søgte kommunen om byggetilladelsen til etableringen af den nye LEGO-butik. Først 4. november – altså seks en halv måned senere – godkendte Københavns Kommune ansøgningen.

Efterfølgende kunne så Tivoli så ansøge om ibrugtagningstilladelsen, der er den sidste knast på vejen.

»I den konkrete sag har der manglet fyldestgørende materiale – blandt andet i forhold til brandsikring, siger Rikke Sønderriis,« der er områdechef i Område for Bygninger i Teknik- og Miljøforvaltningen, til B.T. København.

Kommunens lange sagsbehandlingstid skyldes blandt andet, at Tivoli har ansøgt kommunen om opsætning af flere LEGO-skilte på ejendommen, som har en høj bevaringsværdi. Opsætning af skilte kræver dispensation fra lokalplanen, og skiltene skulle derfor tilpasse til ejendommens udtryk og detaljer. Foto: Jacob Crawfurd/Byrd
Kommunens lange sagsbehandlingstid skyldes blandt andet, at Tivoli har ansøgt kommunen om opsætning af flere LEGO-skilte på ejendommen, som har en høj bevaringsværdi. Opsætning af skilte kræver dispensation fra lokalplanen, og skiltene skulle derfor tilpasse til ejendommens udtryk og detaljer. Foto: Jacob Crawfurd/Byrd
Vis mere

Forvaltningen oplyser, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for den type byggekategori, som Lego-butikken befinder sig i, er knap seks måneder.

Det er markant højere end landsgennemsnittet, der i 2020 var 77 dage, viser tal fra Dansk Industri.

»Det er ikke usædvanligt det her. Som medlem af Teknik- og Miljøudvalget er det det område, jeg får flest henvendelser omkring fra både private borgere og virksomheder. Det har konsekvenser, at det tager så lang tid. Der er mennesker, der ikke kommer i arbejde, og der forsvinder noget omsætning fra København, fordi man ikke kan få de her tilladelser hurtigere i hus,« siger Jens Kristian Lütken.

Andre typiske sager i samme byggekategori som LEGOs butik kan være indretning af restaurant eller ændret anvendelse af en bygning – for eksempel indretning af kontorer. Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at de afgør 68 procent af byggesagerne inden for syv måneder.

»Sagsbehandlingstiden for byggesager er, ligesom i mange af landets andre kommuner, for lang i København. Det skyldes primært det statslige bygningsreglement BR18, som var stærkt medvirkende til, at der var fejl i godt 70 procent af de byggeansøgninger, forvaltningen modtog sidste år,« siger Rikke Sønderriis og fortsætter:

»Fejl og mangler forlænger selvfølgelig sagsbehandlingstiden, og vi knokler derfor for at guide byggeansøgerne til at lave fyldestgørende ansøgninger. Sager, der er fuldt oplyst, kan sagsbehandles hurtigere.«

Venstres Jens Kristian Lütken mener, at Legos byggesag illustrerer, at »alle bliver behandlet lige dårligt – eller lige godt« af kommunen.

»Alle ansøgere vil gerne leve op til lovgivningen, men når det trækker ud med at få svar på, hvad der er af problemer, så er det jo svært. Ofte går der lang tid, før man modtager et mangelbrev. Der mangler dialog mellem ansøgerne og kommunen, og det skal der rettes op på,« siger han.

LEGO og Tivoli har indgået sit første samarbejde nogensinde. En ny LEGO-butik åbner ved Tivolis bygning, men den har været længe undervejs. Foto: Jacob Crawfurd/Byrd
LEGO og Tivoli har indgået sit første samarbejde nogensinde. En ny LEGO-butik åbner ved Tivolis bygning, men den har været længe undervejs. Foto: Jacob Crawfurd/Byrd
Vis mere

Områdechef Rikke Sønderriis oplyser, at forvaltningen allerede har iværksat en lang række initiativer for at få nedbragt sagsbehandlingstiden. Blandt andet er der tilknyttet en ekstern partner til at tage sig af en del af det sagsforberedende arbejde, så byggesagsbehandlerne hurtigere kan komme i gang med sagsbehandlingen.

Ydermere har forvaltningen oprettet specialiserede teams, og et bredt flertal i Borgerrepræsentationen har afsat midler til at få sagsbehandlingstiden nedbragt, så den vil begynde at falde fra foråret 2022.

Ifølge en prognosemodel, udarbejdet af konsulentfirmaet Deloitte, vil sagspuklen være væk og sagsbehandlingstiden normaliseret fra foråret 2023, oplyser Rikke Sønderriis.

B.T. København har kontaktet LEGO og Tivoli for at for at få en kommentar. Tivoli har kort før denne artikels udgivelse eftersendt en pressemeddelse fra LEGO, hvor de oplyser, at butikken endelig åbner fredag 10. december.

LEGO-butikken ved Tivoli er den første, der bringer det nye butikskoncept »retailtainment« til LEGO-fans i Norden. Der er brugt mere end 350.000 LEGO-klodser til udsmykning af butikken.

»LEGO butikken er fyldt med detaljer, der alle sender en kærlig hilsen til København. Det betyder meget for os, at vores butikker har forankring i det byrum, de ligger i,« udtaler Scott Roseman, der er distriktschef hos LEGO Retail i Norden, i pressemeddelelsen.