Embedsmisbrug, krænkelser og seksuel adfærd over for kvinder, der har søgt sjælesorg.

En potentiel MeToo-skandale er landet på bordet hos den københavnske biskop, Peter Skov-Jakobsen.

B.T. kan nemlig afsløre, at fem kvinder har sendt en samlet klage til biskoppen, fordi de har oplevet 'krænkende adfærd' af en mangeårig sognepræst i en københavnsk kirke.

'Som det vil stå klart via konkrete eksempler i dette brev, misbruger præsten sit embede til at forføre kvinder (både kvinder, der søger sjælesorg, og ansatte). Derudover bryder han sin tavshedspligt og opfører sig krænkende,' står der i klagen, som er dateret til 16. marts 2021.

B.T. er bekendt med præstens identitet, men har valgt at anonymisere ham, mens sagen undersøges af Kirkeministeriet.

I klagen er der beskrevet fem konkrete sager, hvor præsten – ifølge kvinderne – har udsat dem for grænseoverskridende eller seksuel opmærksomhed. Det kan være berøringer, spontane kys eller forsøg på at indlede et forhold.

'Medunderskriverne af dette brev har på forskellig vis oplevet dette på egen krop. Nogle af os har været tavse om det længe. Men nok er nok,' står der i brevet til biskoppen.

Efter biskoppen modtog kvindernes klage 16. marts, mødtes han få dage senere med kvindernes bisidder for at høre nærmere om anklagerne mod præsten, som også har flere prominente tv-optrædener bag sig.

Kort før påske gik præsten på orlov, og ifølge B.T.s kilder har orloven direkte relation til anklagerne om krænkelser af kvinder.

B.T. har kort talt med den anklagede præst, som også er folkevalgt for Socialdemokratiet.

Han bekræfter, at der pågår en sag.

»Men jeg er nødt til at henvise til biskoppen i den konkrete sag, da jeg ikke kan sige noget på nuværende tidspunkt. Det betragter jeg som en velsignelse, men omvendt er det svært ikke at sige noget, når man har et andet syn på de anklager, der er lagt frem,« siger præsten.

Peter Skov-Jakobsen, biskop i Københavns Stift.
Peter Skov-Jakobsen, biskop i Københavns Stift. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN
Vis mere

MeToo-klagerne fra kvinderne starter helt tilbage fra 1997, mens et par klager omhandler episoder i 2019 og 2020.

I en af sagerne kom en kvinde til den københavnske kirke for sjælesorg, fordi hun netop havde afsluttet et otte år langt forhold.

Her kom hun i kontakt med præsten, som hun mødtes med fire gange i kirken for at bearbejde sin sorg. Herefter spurgte præsten, om de næste gang skulle mødes på en café, hvilket hun indvilgede i.

Her kyssede præsten uopfordret kvinden på munden, og det ender med, at hun i en svær periode i sit liv indledte en affære med præsten.

Affæren endte dog kort tid efter, fordi præsten ifølge kvinden 'optræder mere og mere krænkende og grænseoverskridende'.

En anden sag handler om en ung kvinde, der interviewede præsten som en del af sit studie i efteråret 2020. Hun er altid kommet meget i hans kirke som almindelig kirkegænger.

Under de tre interview skulle han ifølge den unge kvinde have sat sig på hendes skød, bedt hende om at klø ham på ryggen og have kommenteret hendes 'slanke figur' og 'smukke øjne'.

Endnu mere grænseoverskridende blev det under det sidste interview, som foregik på Espresso House i København. Ifølge kvindens beskrivelse rejste præsten sig pludselig op og kyssede hende på munden.

Da kvinderne sendte deres fælles klage til biskoppen i marts, orienterede de ved samme lejlighed Socialdemokratiet, hvor præsten er folkevalgt.

I et svar til kvinderne skriver en top-socialdemokrat, hvis navn B.T. har valgt at anonymisere for ikke at afsløre præstens identitet, at klagen ikke omhandler præstens virke i forbindelse med sit politiske hverv.

'Men det giver naturligvis anledning til en skærpet opmærksomhed,' står der i svaret.

Den københavnske biskop, Peter Skov-Jakobsen, som modtog klagen fra kvinderne, vil ikke kommentere den konkrete sag. Men han siger i et skriftligt svar til B.T.:

»Generelt kan man sige, at præster, som andre offentlig ansatte i og uden for tjeneste, skal vise sig værdige til den agtelse og tillid, deres stilling kræver.«

Biskoppen forklarer videre:

»Generelt er det sådan, at hvis vi som folkekirkelig ansættelsesmyndighed modtager klager over en ansat, så overvejer vi, om omstændighederne i sagen betyder, at pågældende bør fritages for tjeneste. I de tilfælde vil Kirkeministeriet typisk blive inddraget, eller sagen overgår til dem.«

Præsten er stadig på orlov, men de alvorlige anklager bliver nu undersøgt i Kirkeministeriet, som ifølge B.T.s oplysninger har hyret et advokatfirma for at komme til bunds i sagen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Kirkeministeriet.