Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) talte usandt, da hun tirsdag eftermiddag var kaldt i samråd om den utryghed og kriminalitet, Udrejsecenter Kærshovedgård har forårsaget i lokalsamfundet.

Her sagde hun, at de fleste af de sigtelser, der er rejst mod udlændingene på centret, er rejst på baggrund af kriminelle handlinger begået inde på centrets område. Men det er faktuelt forkert.

Siden Udrejsecenter Kærshovedgård blev taget i brug i marts 2016 og frem til den 26. september i år, har politiet rejst i alt 85 sigtelser mod udlændinge med adresse på Kærshovedgård. Heraf handler 46 sigtelser om butikstyverier fra butikker uden for centret.

Det dokumenterer en aktindsigt, som B.T. har fået fra Midt- og Vestjyllands Politi, og som B.T. beskrev i en artikel den 19. oktober i år.

SE DE 85 SIGTELSER I VIDEOEN

 
I videoen kan du se de 85 sigtelser af beboere på Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland.
Vis mere

Oveni i de 46 sigtelser for butikstyveri skal lægges flere sigtelser for hærværk, trusler og vold - også begået uden for Kærshovedgårds matrikel, bl.a. er en Kærshovedgård-beboere sigtet og dømt for at have slået en 19-årig medarbejder ned i Fakta i Bording.

Langt over halvdelen af sigtelserne handler altså om kriminelle forhold begået uden for centrets hegn. Alligevel sagde Inger Støjberg på samrådet:

»De sigtelser, der er steget så markant er for en meget, meget stor dels vedkommende ... der er det jo ting, der foregår internt på centeret, altså beboerne - internt på centeret - imellem. Så det er ikke noget, der foregår uden for centeret. Det, synes jeg jo, er vigtigt at tage med, hvis man vil have et fuldt billede. Og det går jeg ud fra også er målet her i dag: Ligesom at få afdækket virkeligheden, og det er altså virkeligheden, at antallet af sigtelser er steget markant inden for centrets hegn.«

(ARKIV) Det tidligere åbne fængsel Kærshovedgård udenfor Ikast, fotograferet den 27. januar 2017. Bøder og fængsel får tilsyneladende ikke afviste asylansøgere og udviste kriminelle til at overholde opholds- og meldepligten på Udrejsecenter Kærshovedgård. Det skriver Ritzau, tirsdag den 13. marts 2018.. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2018)
(ARKIV) Det tidligere åbne fængsel Kærshovedgård udenfor Ikast, fotograferet den 27. januar 2017. Bøder og fængsel får tilsyneladende ikke afviste asylansøgere og udviste kriminelle til at overholde opholds- og meldepligten på Udrejsecenter Kærshovedgård. Det skriver Ritzau, tirsdag den 13. marts 2018.. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2018) Foto: Henning Bagger
Vis mere

Hun opsummerede:

»Men som sagt: Antallet af sigtelser: Korrekt, at de er steget, og også steget her igennem det seneste års tid, men det foregår primært internt på centeret og beboerne imellem.«

Men zoomer man ind på i år, er der rejst i alt 45 sigtelser frem til den 26. september. Heraf omhandler 33 - altså over to tredjedele af sigtelserne - butikstyverier begået uden for centret.

Socialdemokraten Thomas Jensen, der sammen med sin partifælle Mattias Tesfaye havde kaldt Inger Støjberg i samråd, er oprørt over Inger Støjbergs tilgang til tallene.

»Det er jo ikke sandt, hvad ministeren har sagt på samrådet. Det vil vi selvfølgelig følge op på, så vi får fuldstændig klarhed over, hvad det er for nogle problemer, beboerne på Kærshovedgård skaber for borgerne i lokalsamfundet. Hvis det viser sig, at ministeren siger ét på et samråd, og virkeligheden er en anden, så er det meget alvorligt.«

Han vil nu bede Inger Støjberg redegøre for, hvilke typer kriminalitet beboere på Kærshovedgård er sigtet for; delt op på kriminelle forhold begået hhv. inden for og uden for centret.

»Vi må kræve fuldstændig klarhed om tallene under ministeransvar over for Folketingets partier. Efterfølgende må vi se på, hvilke konsekvenser det skal have for ministeren, hvis hun har talt usandt. Hvis hun ikke har talt sandt til samrådet, så skal hun selvfølgelig stå til ansvar for det.«

B.T. forsøgte efter samrådet forgæves at få Inger Støjberg til at præcisere, hvilke opgørelser hun byggede sine udtalelser på.