Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg erkender nu at have talt usandt på et samråd i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg tirsdag.

Her skulle ministeren svare på, hvad regeringen agter at gøre for bekæmpe den utryghed og kriminalitet, som Udrejsecenter Kærshovedgård ved den midtjyske by Bording har forårsaget i lokalsamfundet.

I den forbindelse beroligede hun Folketingets partier med, at de fleste af de 85 sigtelser, der er rejst mod beboerne på centeret, omhandler kriminelle forhold begået inden for centeret.

»De sigtelser, der er steget så markant, er for en meget, meget stor dels vedkommende (...) ting, der foregår internt på centeret, altså beboerne - internt på centeret - imellem. Så det er ikke noget, der foregår uden for centeret,« sagde Inger Støjberg og opsummerede:

Se videoen med de 85 sigtelser her

 
I videoen kan du se de 85 sigtelser af beboere på Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland.
Vis mere

»Men som sagt: Antallet af sigtelser: Korrekt, at de er steget, og også steget her igennem det seneste års tid, men det foregår primært internt på centeret og beboerne imellem.«

Men det er faktuelt forkert. Som B.T. tidligere har skrevet på baggrund af en aktindsigt fra Midt- og Vestjyllands Politi, er over halvdelen af de 85 sigtelser nemlig butikstyverier begået uden for centret. Dertil skal lægges flere sigtelser for hærværk, vold og trusler.

Tirsdag ønskede Inger Støjberg ikke over for B.T. at svare på, hvad hun byggede sine udtalelser på. Samme dag sendte B.T. dokumentation til ministeren, og onsdag kryber hun i et brev til Udlændinge- og Integrationsudvalget til korset og erkender, at der ikke er hold i hendes udtalelser.

Hun skriver:

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) foran Udrejsecenter Kærshovedgård.
Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) foran Udrejsecenter Kærshovedgård. Foto: Jens Nørgaard Larsen
Vis mere

‘Jeg skal for det første præcisere, at min udtalelse beror på en skønsmæssig vurdering af, hvor kriminaliteten er begået, og at det på denne baggrund er vurderingen, at størstedelen af den grovere kriminalitet, såsom vold og trusler, er begået på selve udrejsecenteret. Ministeriet råder dog ikke over præcise oplysninger over, hvor kriminaliteten er begået'.

Og videre:

‘Jeg skal for det andet præcisere, at ser man på det samlede antal sigtelser i 2017 og 2018, fremgår det, at der i 2017 blev rejst i alt 38 sigtelser, og at der i perioden 1. januar-26. september 2018 er rejst i alt 45 sigtelser. 13 af de 38 sigtelser fra 2017 vedrører butikstyveri, og tilsvarende omfatter 32 (plus en sigtelse mod ‘tyveri fra anden butik, red.) af de 45 sigtelser i 2018 også butikstyveri, som i sagens natur må antages at være begået uden for Kærshovedgård.’

Inger Støjberg konkluderer:

'Der er altså tale om en stigning i antallet af butikstyverier fra 2017 til 2018, og der er, når butikstyverier medregnes, i hvert fald i 2018 og formentlig også i 2017 tale om en overvægt i anmeldelser (sigtelser, red.) af kriminalitet begået uden for centeret.’

Det socialdemokratiske medlem af Udlændinge- og Integrationsudvalget, Thomas Jensen, kalder sagen ‘dybt alvorlig’.

»Det er meget alvorligt, at ministeren har vildledt et udvalg i Folketinget. For det andet er det beskæmmende, at ministeren fejer bekymrede borgere i Bording og omegn af bordet med usande tal,« siger han.

Han vil nu sørge for, at sagen i første omgang bliver taget op i Udlændinge- og Integrationsudvalget:

»Derefter vil vi søge opbakning til at tage sagen op i Folketingets udvalg for forretningsorden med henblik på, hvilke konsekvenser sagen skal have for ministeren.«