I år er 18 danskere efter alt at dømme blevet smittet med den farlige TBE-virus, som de har fået gennem flåtbid.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) til B.T.

I ni af tilfældene er smitten kommet fra flåter i Danmark, mens de øvrige, der formodes smittede, har fået sygdommen under udenlandsrejer. 

TBE-virus står for Tick Borne Encephalitis, og den er farlig, fordi den kan give uhelbredelig hjernebetændelse.

Flåten med den farlige smitte er blevet konstateret på Bornholm og i Tisvilde Hegn, Hareskoven og Hørsholm.

Det udtalte virusforsker og professor ved Statens Serum Institut, Anders Fomsgaard, tidligere i år til TV 2.

Til sammenligning blev der i hele 2021 og 2022 tilsammen konstateret 12 tilfælde af smitte med TBE-virus i Danmark .