Det er tilladt at have videokameraer i eget hjem.

Det er også tilladt at filme og overvåge f.eks. hjemmehjælpere, mens de arbejder under ens eget tag.

Men er det tilladt for hjemmehjælperne at sige nej til at udføre arbejdet, fordi det er så psykisk hårdt og belastende at være overvåget, at nogle ligefrem bliver syge af det?

Det skal Arbejdsretten nu tage stilling til, efter at 12 sosu'er i Kolding Kommune gennem den seneste uge har nægtet at møde op på en adresse i Bramdrupdam, fordi en truende og stærkt kritisk ægtemand til en plejekrævende kvinde videofilmer og overvåger dem gennem tre kameraer.

»Mine medlemmer vil meget gerne udføre opgaven for borgeren i hjemmet, hvor de er kommet gennem cirka fem år. Men manden til kvinden, som de kommer for at hjælpe, har en adfærd, der gør, at de ikke kan holde til at arbejde under så stor en psykisk belastning længere,« siger Jens Lund, lokalformand i FOA Kolding.

»Det har udviklet sig mere og mere og mere ekstremt. De lever dagligt under trusler om politianmeldelse fra manden, som mener, de ikke gør det godt nok. De bliver truet – blandt andet med at blive bundet til en flagstang. Nu har han så sat tre videokameraer op. Mine medlemmer siger, at så længe de bliver filmet, kan og vil de ikke udføre tjeneste i det hjem,« forklarer Jens Lund.

Ifølge ham er kameraerne sat op i lofthøjde i stuen og i soveværelset. Og i numsehøjde i gangen i det pågældende hjem.

»Det er enormt krænkende at få filmet sin numse, hver gang man går ind og måske bukker sig ned for at udføre den opgave, man er kommet for,« siger han.

Jens Lund skærer sagen, som Arbejdsretten torsdag eftermiddag tager hul på, ud i pap:

»Borgeren – som jo her er tredjemand, da det er hans hustru, medlemmerne kommer for at udføre en opgave for – siger: 'Jeg har ret til at overvåge i mit eget hjem'. Og vores opfattelse er, at den videoovervågning, der foregår, er så krænkende og psykisk belastende, at de har ret til at sige nej til at udføre arbejdet.«

Annette Lund, senior-, sundheds- og fritidsdirektør i Kolding Kommune, siger:

»Det er en på alle måder ulykkelig sag. Og lige nu en fastlåst situation. Det er også derfor, at KL (Kommunernes Landsforening, red.) har valgt at tage sagen til Arbejdsretten for at få afklaret det her spørgsmål.«

Hun påpeger, at der ifølge hendes oplysninger ikke er kameraer i numsehøjde, som FOA hævder. Alle tre kameraer er monteret i loftet, siger hun.

Sagens kerne er dog ikke kameraernes placering, men om det ligger inden for lovgivningens rammer, at sosu'erne kan afvise at udføre arbejde, fordi de bliver filmet.

»Vores dygtige medarbejdere leverer arbejde i mange hjem, hvor der kan være belastende vilkår. Det klarer de rigtig godt. Jeg kan godt forstå, at de her føler sig overvåget, og at det er en indbygget kritik af deres arbejde. Men jeg har også tiltro til, at mine medarbejdere gør det super godt, og så er der ikke noget at skjule,« siger Annette Lund, som ikke har grund til at tro andet, end at overvågningen handler om, at den pågældende ægtefælle vil sikre den bedste pleje til sin hustru.

Fra kommunens side er der gjort en række tiltag for dels at komme medarbejderne i møde gennem supervision, dels at få den kritiske ægtemand, som er omkring 60 år, til at lade være med at videofilme.

Ledelsen af hjemmeplejen har også ugentlig kontakt til ægteparret for at lytte til eventuel kritik og har forsøgt at få manden til at videregive sine eventuelle klager direkte til ledelsen i stedet for verbalt at overfalde hjemmehjælperne.

Men lige lidt har det hjulpet, og siden torsdag 14. april har man derfor haft travlt med at skaffe vikarer til at tage de otte-ni daglige besøg hos kvinden.

»Som chef har jeg jo som en del af min opgave at sikre et godt arbejdsmiljø for mine medarbejdere. Samtidig har jeg pligt til at sikre borgerens lovkrav om at få hjælp. Og så har jeg ingen lovhjemmel til at sige til en mand, at han ikke må sætte videokameraer op i sit eget hjem. Det er et reelt dilemma,« konstaterer seniordirektøren.

Hvad gør du, hvis Arbejdsretten kommer frem til, at sosu'erne har ret til at sige nej til at udføre arbejdet?

»Ja, så er jeg på den. Hvis de kan sige nej, kan jeg ikke gøre andet end at kigge KL dybt i øjnene og spørge: 'Hvad gør jeg nu?',« siger Annette Lund.