Lyt til artiklen

Store russiske tankskibe kan være en trussel i dansk farvand.

Tankskibe med russisk olie, der sejler gennem de danske stræder, vil nemlig have større risiko for at støde på grund med deres forurenende last, når de passerer det lavvandede drilske farvand uden den besætning, der normalt stilles til rådighed for skibe i dansk farvand.

Det har Søfartsstyrelsen advaret om ifølge britiske Financial Times.

De smalle stræder mellem Danmark og Sverige og gennem Storebælt er en vigtig handelsrute for russisk olie på vej ad søvejen til markeder rundt om i verden.

I henhold til en 165 år gammel traktat, der blev underskrevet i København i 1857, har alle internationale skibe ret til at sejle gennem strædet, men Danmark skal stille lodser til rådighed for at hjælpe skibe med at navigere mellem de mange øer og lavvandede sandbanker.

FNs Internationale Søfartsorganisation 'anbefaler stærkt' brugen af ​​specialpersonale, men det er ikke obligatorisk. Medlemmer af dansk skibsfart frygter, at sanktioner mod russisk handel kan føre til en stigning i katastrofe på grund af manglende viden.

Det vil ikke kun udgøre en miljørisiko for dansk søterritorie. Det vil også udgøre en risiko for sejladssikkerheden og besætningsmedlemmerne om bord på skibene, siger Søfartsstyrelsen ifølge mediet.

»Vi opfordrer derfor indtrængende den globale skibsfartssektor til at fortsætte med at overholde alle regler og anbefalinger fra Den Internationale Maritimorganisation,« tilføjede den.