Lyt til artiklen

København er kendt for sit pulserende restaurations- og natteliv. Men det er ikke uden problemer.

Kommunen har adskillige gange konstateret, at restauratører opsætter deres udeservering i strid med den pågældende tilladelse, de har fået af kommunen.

I nogle tilfælde afspærrer restauratører hele fortove med borde, bænke og stole, så fodgængere tvinges ud på kørebanen for at komme forbi.

Desuden svækker det tilgængeligheden for gangbesværede borgere, kørestolsbrugere og forældre med barnevogn.

Socialdemokratiet på Københavns Rådhus mener derfor, at det skal have større og hurtigere konsekvenser for restauratører, som ikke kan finde ud af at overholde reglerne.

»Det er både hensynsløst over for bløde trafikanter og et klart brud på kommunens retningslinjer,« skriver partiet i et nyt medlemsforslag.

Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune foretog sidste år 86 tilsyn på Indre Nørrebro på baggrund af klager eller forvaltningens generelle tilsynsindsats.

Ved 81 af tilsynene overskred restauratørerne retningslinjerne for udeservering.

Det førte til enten påtaler eller vejledning. Men det er alt for billigt sluppet, mener Socialdemokratiet, der i stedet vil have forvaltningen til at udstede påbud og partshøre naboerne.

»Når naboer henvender sig til kommunen omkring restauratører, som overskrider kommunens meddelte tilladelser, så skal de kunne stole på, at kommunen også tager det alvorligt,« skriver Socialdemokratiet.

Socialdemokratiet foreslår, at Teknik og Miljøforvaltningen undersøger mulighederne for at implementere en mere restriktiv praksis.

Forslaget tages op til afstemning på et kommende møde i Teknik- og Miljøudvalget næste mandag.