»Nej.«

Så kort lød svaret fra statsminister Mette Frederiksen, da hun under pressemødet om de slettede sms'er blev spurgt, om hun ikke havde et ansvar for minkskandalen.

Og Mette Frederiksen fik fuld opbakning fra sin departementschef, Barbara Bertelsen, da hun forleden blev afhørt i Minkkommissionen.

Barbara Bertelsen gjorde en dyd ud af, at det alene var daværende miljø- og fødevareminister Mogens Jensen, der som fagminister bar ansvaret for, at alle mink i Danmark blev slået ned uden lovhjemmel. Ikke Mette Frederiksen.

Departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen forlader sin afhøring i Minkkommissionen i Retten på Frederiksberg torsdag 18. november 2021.
Departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen forlader sin afhøring i Minkkommissionen i Retten på Frederiksberg torsdag 18. november 2021. Foto: Philip Davali
Vis mere

»Ressortansvaret er på det ministerium, der sidder på opgaven,« sagde Barbara Bertelsen med henvisning til grundlovens paragraf 14, der understreger, at den enkelte minister er ansvarlig for love og beslutninger under sit ministerium.

Men det er kun én del af den juridiske virkelighed. Nemlig den statsretlige.

Sagen bliver mere nuanceret, når man også inddrager ministeransvarlighedsloven, som grundlæggende hviler på strafferetlige principper, siger Lasse Lund Madsen, professor i strafferet ved Aarhus Universitet.

»Barbara Bertelsens udlægning er i direkte strid med ministeransvarsloven, og de strafferetlige principper, den bygger på,« siger han og tilføjer:

»Af ministeransvarsloven fremgår det klokkeklart, at ministre, der har medvirket til en beslutnings tilblivelse, kan gøres ansvarlige.«

Den udlægning underbygges af et svar, som B.T. har gravet frem, fra Statsministeriet til Folketinget fra 2011. Her fremgår det meget klart, at statsministeren og andre ministre kan være medansvarlige for en medministers lovbrud.

Statsministeriet skriver:

'(...) en minister kan blive retligt ansvarlig, hvis han har medvirket til en anden ministers retsstridige handling.'

Og videre:

'For medministres handlinger har lov 1964 [om ministres ansvarlighed] ikke givet nogen særregel, hvilket altså vil sige at de almindelige regler om meddelagtighed (efter straffeloven, red.) finder anvendelse.'

'Herefter vil en minister kunne blive ansvarlig især når handlingen har været drøftet på ministermøde i hvilket tilfælde endog den blotte passivitet må være tilstrækkelig til at begrunde ansvar.'

Beslutningen om at slå alle mink ned blev truffet på netop et ministermøde i regeringens koordinationsudvalg 3. november sidste år.

Statsminister Mette Frederiksen havde – som statsministre altid har i det magtfulde udvalg – det sidste og afgørende ord på mødet. Under afhøringerne i Minkkommissionen er det også kommet frem, at det var statsminister Mette Frederiksen, der konkluderede på mødet.

4. november sidste år beordrede regeringen på et pressemøde samtlige mink i Danmark slået ned. Uden lovhjemmel.
4. november sidste år beordrede regeringen på et pressemøde samtlige mink i Danmark slået ned. Uden lovhjemmel. Foto: Asger Ladefoged
Vis mere

»Alt tyder på, at Mette Frederiksen har medvirket til beslutningens tilblivelse på det ministermøde. Men nu forsøger man så at lave en mærkelig konstruktion om, at det bare var en politisk, ikke-retlig beslutning. Altså en beslutning om, at Mogens Jensen selv skulle træffe en beslutning. Men det er det rene nonsens,« siger Lasse Lund Madsen og uddyber:

»Strafferetten forholder sig til konkrete faktiske handlinger og beslutninger, der er foretaget, ikke fortænkte formaliteter. Statsministeren har selv været med til at beslutte, hvad der skulle foregå ovre i Mogens Jensens butik, og så er hun også medansvarlig.«

Lasse Lund Madsen forklarer, at det svarer til, at en bestyrelse eller den øverste direktion i en bank træffer en ulovlig beslutning, og så lægger den ud til en filialdirektør, som skal føre den ud i livet.

»Og så siger bestyrelsen bagefter, at det er altså alene filialdirektørens ansvar. Den går altså ikke strafferetligt,« siger Lasse Lund Madsen.

Under afhøringerne i Minkkommissionen er det kommet frem, at statsminister Mette Frederiksen var dybt involveret i beslutningen.

Hun spurgte flere gange sundhedsminister Magnus Heunicke og hans departementschef, om det virkelig var nødvendigt at slå alle mink ned.

Ja, lød svaret. Det ville være for risikabelt af beholde selv avlsdyr. Dagen efter holdt regeringen med statsminister Mette Frederiksen i spidsen et pressemøde, hvor hun sagde, at alle mink skulle slås ned.

Kort efter udsendte Fødevarestyrelsen en mail til minkavlerne om, at de skulle slå deres mink ned. Uden at der var lovhjemmel til det.

»Det væsentlige her er, at Mette Frederiksen og Magnus Heunicke og de andre på koordinationsudvalgsmødet 3. november delegerede en opgave og dens praktiske udførelse til Mogens Jensen. Men de kan ikke fradelegere deres medansvar for beslutningen,« siger Lasse Lund Madsen.

Han tilføjer:

»Ministeransvarlighedsloven er altså klar: Mette Frederiksen har umiddelbart et medansvar for beslutningen. Det er dog ikke ensbetydende med, at hun uden videre kan straffes. For man skal stadig vurdere den enkeltes skyld. Hvad vidste hun, og hvad burde hun have vidst? Er det forsætligt eller groft uagtsomt? Det er og bliver en konkret vurdering, hvor der også kan tages hensyn til den rådgivning, hun har fået undervejs.«

Andre læser også