To borgere skulle formentlig have sorteret deres affald lidt bedre, inden de i weekenden valgte at dumpe det i et skovområde på Stevns.

For da en medarbejder fra kommunen efterfølgende skulle rydde op efter dem, gjorde man lidt af et fund.

Det fortæller Stevns Kommune i et opslag på deres Facebook-side.

'Vi havde i forleden 'fornøjelsen' af at rydde op efter to læs affald, som var smidt i den stevnske natur – steder, hvor affald absolut ikke hører hjemme. Vi har fundet begge ejerne, og de kan nu se frem til en hilsen fra politiet,' skriver de blandt andet.

Til TV 2 Øst fortæller teknik- og miljøchefen i Stevns Kommune, Birgitte J.T.K. Nielsen, hvordan det lykkedes at identificere, hvad der efter alt at dømme er de to skovsvin.

»Vi gik affaldet igennem og fandt persondata i form af breve og andet, og som vi på baggrund af har indgivet til politiet,« fortæller hun.

Det er lidt over en uge siden, at genbrugsstationerne åbnede op igen, men den lange kø var tilsyneladende for meget for nogle borgere, der i stedet valgte at dumpe det i naturen.

Fra lørdag aften til søndag morgen var der således hele tre steder, hvor der var læsset affald af i naturen, og som en medarbejder fra kommunen derfor måtte rydde op efter dem.

Iblandt dem var der altså to borgere, der nok skulle have tænkt sig om en ekstra gang. Det er nemlig et brud på naturbeskyttelsesloven.

Til TV 2 Øst fortæller Midt- og Vestsjællands Politi, at bøden for sådan en ugerning afhængigt af omstændighederne ligger på et 'firecifret beløb', ligesom man også skal samle regningen op for kommunens oprydning og bortskaffelse af affaldet.

Hos Stevns Kommune glæder man sig da også over, at det er lykkedes at identificere to af skovsvinene, der er borgere i henholdsvis Køge og Stevns.

Genbrugsstationerne lukkede gradvist ned i midten af marts. Det skete som følge af myndighedernes tiltag mod at begrænse risikoen for at blive smittet med coronavirus.

Siden 30. marts har det dog i enkelte tidsrum været muligt for private at komme af med affald, hvilket i perioder har givet meget lange køer rundtomkring i landet.