Skoleleder på Hadsten Skole Kim Egeberg mener, at opgaven, hvor 9. klasse-elever skal vælge, hvem af forskellige typer mennesker der skal reddes, er en naturlig del af en undervisning, som er særdeles vigtig. Skolen vil desuden fortsætte med at bruge den eller tilsvarende opgaver.

Kim Egeberg mener, at skolen er direkte forpligtiget til at gennemføre denne type undervisning.

»Det har været en del af etikundervisningen, som foregår i kristendomstimerne. Vi er forpligtet til at undervise eleverne i etiske og moralske dilemmaer i henhold til den gældende lovgivning,« siger Kim Egeberg og fortsætter:

»Vi har ikke selv lavet opgaven. Den er en del af et undervisningsforløb, der kaldes 'Det gode liv', som også anvendes af andre skoler,« forklarer han.

Professor Niels Egelund og familievejleder Lola Jensen mener ikke, at børn i den alder skal sidde og vælge mellem, hvem der skal dø, og hvem der ikke skal. Hvorfor mener du, at det er en god idé?

»Vores børn kommer jo til at opleve mange dilemmaer i hverdagen. Det skal de klædes godt på til. Det er også vores forpligtigelse, og det synes vi, at opgaven bidrager til. Når det så er sagt, så gives opgaven kun til 8.-9. klasserne, så eleverne er tilstrækkeligt modne,« siger Kim Egeberg og fortsætter:

»Desuden er opgaven bevidst karikeret, så den ikke virker ægte. Det er blandt andet derfor, at prinsesse Mary er med,« siger Kim Egeberg.

Morgan Vedholm, som vi har talt med, forklarer, at hans klasse ikke diskuterede opgaven bagefter. Hvorfor ikke?

»Jeg kan ikke udtale mig specifikt om det, da det ligger langt tilbage. Men jeg vil gerne sige, at vi går meget op i, at der netop foregår en grundig diskussion om de etiske dilemmaer bagefter. Det har jeg også fuld tillid til, at mine lærere kan løfte.«

Vil I bruge opgaven fremover?

»Ja, vi kommer til at undervise i det her fremover i forskellige afskygninger. Det er en del af pensum, som vi skal forberede vores elever på. Det er selvfølgelig vigtigt, at det foregår på en grundig og sober måde,« siger Kim Egeberg.

I artiklen her på B.T. fortæller den 17-årige Morgan Vedholm, hvordan han oplevede at blive stillet skoleopgaven, hvor det skulle besluttes, hvem der skulle leve og dø.