Byggeriet af en folkeskole i Fælledby, det omstridte nye kvarter på Amager Fælled i København, er blevet udskudt. Igen.

Og det kommer til at få voldsomme konsekvenser for børnene i området, advarer københavnsk politiker.

Skolen, der først skulle have stået klar i 2027, er tidligere blevet forsinket frem til 2029, men nu er forventningen, at skolen kan tages i brug fra 2031.

Det oplyser kommunens forvaltning i et brev til Emil Sloth Andersen, som er medlem af Borgerrepræsentationen for Alternativet, dateret 7. september.

»Jeg er forbavset over, at det kan gå under radaren på den måde,« konstaterer Emil Sloth Andersen.

Han er voldsomt utilfreds med, at udsættelsen nu betyder, at skolebørn i området nu kan se frem til at skulle gå i skole i midlertidige 'barakbygninger' i den sydlige ende af Ørestad, flere kilometer derfra, i op imod halvdelen af deres skoletid.

Kommunens plan er nemlig fortsat, at der skal ske en såkaldt tidlig opstart af skolen med indskrivning i slutningen af i år og skolestart for de nye elever i børnehaveklassen i august 2024.

»Det er højst urimeligt at tilbyde børnene sådan en discountløsning,« siger Emil Sloth Andersen til B.T.

»De vil komme til at gå op imod halvdelen af deres skoletid i et uinspirerende og gråt miljø, som desuden er vanskeligt i forhold til adgangen til idrætsfaciliteter, til et velfungerende skolebibliotek, til en stor aula og til andre fælleslokaler,« mener han desuden.

Emil Sloth Andersen, medlem af Borgerrepræsentationen for Alternativet.
Emil Sloth Andersen, medlem af Borgerrepræsentationen for Alternativet. Foto: Gabriel Rovira
Vis mere

Emil Sloth Andersen er utilfreds med, at man sælger potentielle forældre i det kommende Fælledby-projekt en plan for deres liv, som indeholder en splinterny skole inden for fem minutters gang af deres hjem.

»Jeg har skullet grave oplysningen omkring forsinkelsen frem i offentligheden, og der har ikke været særligt store bestræbelser fra forligskredsen for at informere de mulige tilflyttere godt nok,« siger Emil Sloth Andersen.

»De nydelige reklamer giver et indtryk af, at man som beboer i Fælledby kommer til at bo i en form for guldaldermaleri i et blødt solnedgangslys, hvor man er i ét med naturen, og hvor børnene vælter rundt i naturen.«

»Men faktum er, at det, som børnefamilier i området kommer til at begive sig ud i, er bøvl og stress og en skoletid i grå op uappetitlige barakbygninger på ubestemt tid,« lyder kritikken fra Emil Sloth Andersen.

Fra kommunens side lyder svaret på kritikken fra børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager (K), at ingen partier i Borgerrepræsentationen er kommet med alternative løsninger på problematikken.

Jakob Næsager fremhæver, at man i Ørestad oplever problemer med kapaciteten på de tre nuværende skoler i distriktet. Der er børn til 13 spor men den nuværende kapacitet rækker til 10.

Det skyldes, at folkeskolen i Ørestad er en succeshistorie, pointerer han.

Børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager, Konservative, ved Kalvebod Fælled Skole i Ørestad.
Børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager, Konservative, ved Kalvebod Fælled Skole i Ørestad. Foto: Heine Pedersen / Københavns Kommune
Vis mere

92 procent af børnene i området bliver nemlig ifølge Jakob Næsager placeret i folkeskolen, og det er langt over det samlede niveau i Københavns Kommune, som er på 75 procent.

Den ene af de tre skoler i Ørestad-området, Skolen på Hannemanns Allé, rykker imidlertid inden for få måneder fra de midlertidige bygninger over i den permanente løsning.

Og dermed står pavillonløsningen på Ørestad Boulevard snart klar til børnene fra den kommende nye Fælledby-skole.

»Kritikerne kommer ikke med noget svar på, hvad de selv ville gøre, og de var selv med til at sætte penge af til skolebyggeriet,« konstaterer Jakob Næsager over for B.T.

Det skete i forbindelse med aftalerne om budgettet i Københavns Kommune i både 2023 og 2024, peger han på.

Jakob Næsager forklarer desuden, at det er helt normal praksis, at man starter nye skoler op én årgang ad gangen i midlertidige bygninger – som han benævner 'pavilloner'.

»Man gør det her ud fra en klima- og trivselsvinkel, så de har en fælles skoleidentitet og ikke bare bliver en del af noget andet, men at de starter som en fælles skole,« siger Jakob Næsager.

Derudover afviser børne- og ungdomsborgmesteren blankt, at de midlertidige skoleløsninger i Ørestad er uinspirerende:

»Pavilloner er rigtig gode skoleløsninger. Dem, der har brugt pavillonerne, har været rigtig glade for det,« siger Jakob Næsager.

»Jeg har ikke hørt fra forældrene på Skolen på Hannemanns Allé eller på Sluseholmen (en anden københavnsk skole i midlertidige bygninger, red.) for den sags skyld, at det skulle være problematisk. De har været glade for det,« siger Jakob Næsager.

»Der er gode forhold på pavillonfaciliteterne i Ørestad, og der er idrætsfaciliteter ved Skolen på Hannemanns Allé, ligesom der er ved Kalvebod Fælled Skole (også en forholdsvist ny skole i Ørestad, red.). Der er masser af idrætsfaciliteter derude,« understreger han.

Jakob Næsager afviser desuden Emil Sloth Andersens kritik omkring, at der sælges en anden virkelighed, end den, som bliver realiteten i Fælledby.

»Der er ikke bygget noget som helst endnu,« konstaterer han.

»Når man flytter ind i en ny bydel, så laver man research på, hvad der er, og hvad der er på vej, Man kan se på kommunens hjemmeside, at der er mulighed for at vælge en af de andre skoler,« understreger Jakob Næsager.

På planerne over byggeriet på Amager Fælled optræder en skole (i gult). Den kommer ikke til at stå klar før 2031.
På planerne over byggeriet på Amager Fælled optræder en skole (i gult). Den kommer ikke til at stå klar før 2031. Foto: Faelledby.dk
Vis mere

Han pointerer i samme ombæring, at forsinkelsen på skole- og boligbyggeriet i Fælledby skyldes netop den voldsomme modstand fra 'andre partier' i Borgerrepræsentationen.

»Der er sat penge af til at bygge skolen til den planlagte tid, og grunden til, at det er blevet udsat, er, at nogle partier kæmper for at holde liv i retssager,« siger Jakob Næsager, som tilføjer, at han ville starte byggeriet op så hurtigt som muligt, hvis de kommende retssager blev ophævet.

Emil Sloth Andersen, er en forsinkelse eller en standsning af byggeriet af boliger og skole på Amager Fælled ikke netop det, som modstanderne, heriblandt Alternativet, har arbejdet for?

»Overordnet er det helt klart, at man har villet finde en løsning på at skulle betale for udgifter i forbindelse med metroudvidelsen, og det er derfor, man har lavet forliget om bygning på et fredet område på Amager Fælled,« siger Emil Sloth Andersen.

»Men man har ikke overvejet de konsekvenser, som byggeriet vil få for skoleplanlægningen, og derfor presser man nu børn ind i et område, hvor der ikke er kapacitet til det. Det er børnene, der kommer i klemme,« konstaterer han.

Men har modstanderne af byggeriet ikke et ansvar for denne her forsinkelse?

»Amager Fælleds Venner har arbejdet for en standsning, og de har fundet ud af, at der har været store problemer med beskyttelsen af blandt andet vandsalamanderen, og at projektet ikke i fuldt omfang levede op til EU-miljølovgivningen.«

»Derfor er byggeriet sat i bero i første omgang, og det er jo fordi, at der var noget at komme efter,« tilføjer Emil Sloth Andersen.

Men som Jakob Næsager også konstaterer, så har Alternativet selv været med til at godkende den tidlige opstart af Fælledby-skolen i budgettet i 2023, så hvordan kan det så være et problem nu?

»Vi er store modstandere af byggeriet på Amager Fælled, og det har vi sagt klart fra starten,« siger Emil Sloth Andersen.

»Budgettet er et samlet politisk kompromis for et stort område, og nu er beslutningen om byggeriet truffet, og selv om vi er imod den, så skal der findes løsninger. Blandt andet en bevilling til tidlig opstart af skolen her.«

»Det betyder bestemt ikke, at vi er for Fælledby-byggeriet,« siger Emil Sloth Andersen.