Bygningerne, der dagligt huser alt fra de mest svækkede patienter, til dem der har forstuvet en lillefinger, er slidte i en sådan grad, at det kan få sundhedsmæssige konsekvenser. 

Sidste år blev der alene fundet 39 tilfælde af skimmelsvamp på et af landets største hospitaler: Rigshospitalet. 

Men det er kun en flig af et større problem, skriver Berlingske. 

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at de danske hospitaler er slidte - og store dele i en grad, der har nået et kritisk niveau. 

Problemet med de danske hospitaler er omfattende, og bliver ikke mindst en dyr fornøjelse at rette op på. 

En analyse om de danske sygehuse, Rambøll lavede for Danske Regioner i april 2023, viser, at der mindst skal investeres 27 milliarder kroner i vedligeholdelse af bygninger for nogenlunde at rette op på de utilstrækkelige tilstande. 

Det er Danske Regioner, der har ansvaret for renoveringen af hospitalerne, men over for Berlingske peger formand for sundhedsudvalget, Karin Friis Bach (R), på, at der ikke er penge nok til den renoveringsplan, der er vurderet nødvendig: 

»Det store problem er jo, at vi ikke har fået nok på anlægsrammen (der er de penge, som regionerne må bruge på at vedligeholde og bygge for, red.). Heller ikke selvom vi fra Danske Regioners side ad flere omgange har gjort regeringen opmærksom på, at vi har brug for flere penge,« lyder det. 

Skimmelsvampeinfektioner kan i værste tilfælde være livsfarlige. Det er om ikke andet tilfældet for i forvejen kritisk syge eller svækkede patienter, hvor den potentielt kan forårsage eller forværre sygdomme.

Dansk Skimmel skriver, at nogle af de sundhedsmæssige problemer, der er forbundet med eksponeringen for svampen, blandt andet er luftvejsinfektioner, åndedrætsbesvær, feber, astma og nedsat immunforsvar.