Skattestyrelsen beklager nu den fejl, der forårsagede, at over 100.000 danskere tirsdag modtog besked om, at de skyldte penge.

Fejlen opstod ifølge en pressemeddelelse fra styrelsen, fordi indlæsningen af data i systemerne fejlede.

Pludseligt fremstod det, som om flere borgere - helt konkret enlige forsørgere - ikke havde ret til ekstra beskæftigelsesfradrag i indkomståret 2018. Men det har de altså, og nu undskylder Skattestyrelsen:

»Jeg vil gerne beklage, hvis nogen er blevet unødigt urolige. Vi har identificeret fejlen, og borgerne får en ny årsopgørelse,« lyder det fra underdirektør i Skattestyrelsen Karoline Klaksvig.

De berørte borgere vil i de kommende timer modtage et nyt brev fra Skattestyrelsen, som uddyber sagen.

Derudover skal borgerne ikke røre en finger.

Heller ikke, hvis de allerede er kommet til at betale det beløb, de tirsdag blev opkrævet.

»Hvis nogen har betalt den restskat, der fremgik af den fejlagtige årsopgørelse, betaler vi de penge tilbage, som de har krav på. Det sørger vi for automatisk,« styrelsens underdirektør.

Det samme gør sig gældende for de borgere, der skulle have nået at acceptere ændringen i deres årsopgørelse. Også dette vil blive rettet tilbage og bragt i orden automatisk.

»Jeg vil gerne gentage, at vi naturligvis beklager fejlen over for de berørte borgere,« lyder det atter fra underdirektøren.

I alt 115.000 enlige forsørgere modtog tirsdag en mail fra Skattestyrelsen om, at de skulle betale restskat.

I den forbindelse fortalte Karoline Klaksvig, at fejlen var opstået på baggrund af overførslen af data fra Udbetaling Danmark til Skattestyrelsen.