Hvem er egentlig ansvarlig for, at letbanen i Odense endnu engang må udskyde opstarten?

Det er der meget delte meninger om, og nu kommer firmaet Comsa, som leverer anlægsarbejde og skinner til letbaneprojektet, med et meget direkte modsvar til anklager fra Odense Letbane.

De peger på, at det i hvert fald på nogle områder er Odense Letbane selv, der har svigtet deres forpligtigelser. Især hvad angår kommunikationen med Banedanmark, som er et central problem for letbanens opstart.

»Comsa har i lang tid rapporteret til Odense Letbane, at problemet med Banedanmarks godkendelser var afgørende for den sidste overdragelse og har givet estimater for færdiggørelsen på månedsbasis,« lyder det om situationen i en pressemeddelelse fra den spanske virksomhed, som fortsætter i endnu skarpere vendinger:

»Comsa har i lang tid indentificeret risikoen for, at færdiggørelsen ville række ind i 2022, hvis Banedanmarks godkendelser ikke hurtigt blev afklaret.«

For nyligt lød det i en pressemeddelelse, at letbanens start endnu engang rykkes. Det skete, efter B.T. kunne afsløre, at sikkerhedsgodkendelser fra Banedanmark ikke var på plads.

Odense Letbane har nemlig ikke villet betale for det sikkerhedssystem, der kan garantere, at letbanens strøm ikke påvirker fjern- og regionaltogenes signaler gennem Odense.

Den beslutning har man truffet på trods af, at det kan have 'farlige og meget alvorlige konsekvenser for passagererne', hvis Odense Letbanes strømsystem påvirker Banedanmarks, som en aktindsigt, B.T. har fået, viser.

I forbindelse med forsinkelserne har Odense Letbane ellers flere gange peget pilen i retning af Comsa, når ansvaret skulle placeres.

»Det er en ærgerlig og utilfredsstillende situation, at Comsa, som ansvarlig for anlægsarbejdet, ikke i rette tid har formået at sikre projektets fremdrift i henhold til den aftalte tidsplan,« har Odense Letbanes direktør Mogens Hagelskær tidligere udtalt i en pressemeddelse.

Comsa forklarer, at den del af forsinkelsen, som de måtte være skyldige i, hænger sammen med coronapandemien. Noget, de skulle have indrapporteret til Odense Letbane.

»Til det (, red.) skal det tilføjes, at Covid-19 også havde en afgørende påvirkning på arbejdet med projektet, som kom af de restriktioner og begrænsninger i forhold  aktiviteter, hvilket også blev behørigt indberettet til Odense Letbane, da Comsa fortsat arbejdede videre under disse forhold for at sikre en god udgang på projektet,« står der i Comsas pressemeddelelse.

Man har siden 17. november været klar over, at letbanens opstart ikke ville kunne blive i starten af 2022, som den foregående melding ellers har lydt.

Nu er det i foråret 2022, man forventer, at odenseanere og andre vil kunne nyde godt af letbanen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Odense Letbanes direktør Mogens Hagelskær og arbejder stadig på sagen.

Desuden har B.T. uden held forsøgt at få svar fra Comsa om, hvor stor en andel af skylden, der ligger i deres udfordringer med COVID-19, og hvor meget, der handler om godkendelserne fra Banedanmark.