Sagen om Københavns Kommunes hemmelige salæraftale på 800.000 kroner med advokaten Anders Valentiner-Branth får nu flere politikere til at kræve en redegørelse i sagen.

»Vi bliver nødt til at få belyst hele det her forløb. Det er bekymrende, at man kan være så skødesløs med pengene. Der mangler dokumentation for det udførte arbejde,« siger Jens-Kristian Lütken, der er medlem af Borgerrepræsentationen for Venstre.

»Det er, som om forvaltningen har mistet fornemmelsen for, hvad penge er værd. Andre steder i kommunen flytter man rundt på småbeløb for at få det hele til at hænge sammen, og så accepterer kommunen en aftale, hvor man reelt ikke ved, hvad det er, man får for pengene,« siger Jens-Kristian Lütken, der også er en del af kommunens egen vagthund, Intern Revision.

Reaktionen kommer, efter B.T. lørdag kunne afdække, at Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning har betalt Anders Valentiner-Branth og firmaet Nielsen Nørager 800.000 kroner for at håndtere sidste del af en højesteretssag i 2018.

Partner Anders Valentiner-Branth fra firmaet Nielsen Nørager har på tre år fået honorarer for 14,8 millioner kroner fra Københavns Kommune, uden at opgaverne kom i de lovpligtige udbud.
Partner Anders Valentiner-Branth fra firmaet Nielsen Nørager har på tre år fået honorarer for 14,8 millioner kroner fra Københavns Kommune, uden at opgaverne kom i de lovpligtige udbud. Foto: Nielsen Nørager
Vis mere

Fakturaen i sagen på 800.000 kroner sendte Anders Valentiner-Branth 25. maj 2018 uden nærmere specificering af arbejdsopgaverne. Aftalegrundlaget eksisterer i øvrigt heller ikke på skrift. I et svar til B.T. skriver kommunen, at der 'ultimo 2017/primo 2018 blev aftalt en ramme på maks. 800.000 kr.' Indtil den hemmelige aftale blev lavet, fik advokaten honorar på timebasis og med detaljerede beskrivelser af det udførte arbejde.

Rammen på 800.000 kroner blev sat på baggrund af, at kommunen fik tilkendt 750.000 kroner i sagsomkostninger, da sagen blev afgjort i Østre Landsret i august 2017, hvilket professor Bent Greve fra Roskilde Universitet lørdag kaldte 'et usagligt grundlag'.

B.T. har tidligere afdækket, hvordan advokaten fra 2016 til 2018 fik honorarer på 14,8 mio. kr., uden at der blev indgået skriftlige kontrakter, ligesom opgaverne heller ikke kom i de lovpligtige udbud. Alene i 2018 fik Nielsen Nørager 7,8 millioner kroner svarende til 34.000 kroner om dagen pr. arbejdsdag.

Venstres Jens-Kristian Lütken vil bede om en redegørelse i sag, hvor advokat Anders Valentiner-Branth har fået 800.000 kroner på baggrund af en hemmelig rammeaftale.  
Venstres Jens-Kristian Lütken vil bede om en redegørelse i sag, hvor advokat Anders Valentiner-Branth har fået 800.000 kroner på baggrund af en hemmelig rammeaftale.  
Vis mere

Endnu en politiker vil nu finde ud af, hvad der er op og ned i sagen om fakturaen på 800.000 kroner:

»Jeg vil bede om en redegørelse fra forvaltningen om, hvordan man har fastsat den ramme på 800.000 kroner. Forvaltningen må kunne dokumentere dets overvejelser, når den udbetaler så store beløb,« siger medlem af Borgerrepræsentationen for De Radikale Mette Annelie Rasmussen.

Jens Kristian Lütken fra Venstre undrer sig også over de store beløb, kommunen har udbetalt på baggrund af mundtlige aftaler:

»Alle andre steder i kommunen skal selv den mindste udbetaling dokumenteres. Og her får advokaten udbetalt store summer på baggrund af mundtlige aftaler. På den baggrund er det svært at have tillid til forvaltningen,« siger han.

Karsten Biering Nielsen, der er vicedirektør i Byens Udvikling, afviser, at der er noget at komme efter.

'Allerede forud for regningens fremsendelse havde forvaltningen en omfattende gennemgang af arbejdets omfang med Nielsen Nørager. Forvaltningen har derfor sikret den specificering, vi er enige i, er nødvendig ved en opgave som denne. Som vi tidligere har tilkendegivet over for Teknik- og Miljøudvalget, vil vi fremadrettet have øget fokus på skriftlighed om disse forhold,' skriver han i et svar og fortsætter:

'Men efter sagens afslutning i Højesteret blev det faktisk anvendte tidsforbrug af Nielsen Nørager opgjort til mere end 800.000 kr., og forvaltningen fik derfor nedskrevet regningen. Der er altså tale om, at den økonomiske ramme for opgaven har medvirket til at sikre en rabat på ydelsen.'

Anders Valentiner-Branth henviser til Københavns Kommune i sagen. Kommunen mener iøvrigt – modsat flere eksperter – at udbudsreglerne er overholdt i sagen.