Cecilia Lonning-Skovgaard (V) bliver fra nu af holdt i kort snor. For det skal være slut med, at ansatte i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen føler sig krænket af Københavns Kommunes beskæftigelses- og integrationsborgmester.

Den udmelding kommer nu fra flere af Cecilia Lonning-Skovgaards kolleger i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Kommune, efter at en rapport mandag slog fast, at hele 24 ansatte har været udsat for krænkende adfærd fra Venstre-borgmesteren.

»Situationen er uholdbar, og det er absolut nødvendigt, at forholdene for medarbejderne meget hurtigt bliver genoprettet,« siger Finn Rudaizky, gruppeformand for Dansk Folkeparti.

Af rapporten fremgår det, at i alt 51 medarbejdere ud af 188 har oplevet krænkelser. 24 af disse er kommet fra ‘borgmesteren eller øvrig politisk ledelse’, der har været én samlet svarmulighed for de ansatte i spørgeskemaet, der ligger til grund for undersøgelsen.

Ved du noget om sagen, så hører vi gerne fra dig. Skriv til journalist Christian Hansen på chha@bt.dk

Hele 15 ansatte har oplyst Arbejdsmiljø København, der har udarbejdet rapporten, at krænkelserne stadig pågår.

Nogle krænkelser har en karakter eller varighed, der får Arbejdsmiljø København til at konkludere, at 'det er sandsynligt, at enkelte ansatte oplever krænkende adfærd i form af mobning'.

Mens det ikke konkluderes, at det er borgmesteren, der er ansvarlig for tilfældene af mobning, sandsynliggøres det, at Cecilia Lonning-Skovgaard er gået forrest med krænkelserne.

‘De, som har regelmæssig politisk betjening (”dagligt”, ”ugentligt”, ”månedligt”) rapporterer i højere grad end de, som ikke har politisk betjening, oplevelser af krænkende adfærd,’ fremgår det af rapporten.

Cecilia Lonning-Skovgaard erkendte mandag over for B.T., at hun selv er skyldig i krænkelserne.

»Jeg tager til mig, at 24 har oplevet sig krænket i forhold til min adfærd. Det er ikke acceptabelt. Det har jeg undskyldt for tidligere og igen her til morgen til medarbejderne. Jeg påtager mig det fulde ansvar, og den form for adfærd skal stoppe,« sagde hun.

Men kollegerne i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er ikke betrygget af udmeldingen. Borgmesterens optræden er fra nu af sat under lup.

»Jeg og Dansk Folkeparti har sagt til borgmesteren, at det er bydende nødvendigt, at hun kommer på ordentlig talefod med medarbejderne, medarbejderrepræsentanter samt de fagforeninger, som har klaget på 2.000 medarbejderes vegne. Derfor må hun bremse sin nuværende direktions forestillinger om, at en akademisk udarbejdet handlingsplan kan løse de eksisterende problemer,« siger Finn Rudaizky.

Også Enhedslistens Sinem Demir vil holde skarpt øje med borgmesteren:

»Jeg har bedt forvaltningen om at få handleplanen på skrift, også hver gang den bliver revideret. Jeg vil nemlig gerne drøfte handleplanen med mine personlige kontakter, der til dagligt arbejder med arbejdsmiljø, og på den måde sikre, at der er gode nok tiltag til at forbedre arbejdsmiljøet,« siger hun.

Gruppeformand for De Konservative Helle Bonnesen stemmer i:

»Borgmesteren siger, at hun har en plan. Men en ting er en plan, noget andet er eksekvering. Jeg har derfor bedt om en ny undersøgelse senere på året, så vi kan se om der er bedring,« siger hun.