Hjerteforeningens samarbejde med en kontroversiel læge, som blandt andet tror på, at coronavirus kan fjernes fra Jordens overflade ved tankens kraft, risikerer at gå hårdt ud over foreningens gode navn og rygte.

Det mener Liselott Blixt, sundhedsordfører, psykiatriordfører og medlem af Folketingets sundhedsudvalg for Dansk Folkeparti.

»Hjerteforeningen er nødt til at opretholde den troværdighed, som foreningen ellers altid har haft og stået for. Men når de vælger at samarbejde med en, som blandt andet tror, at coronavirus kan forsvinde ind i Jordens indre alene ved tankens kraft, så er det altså kommet for langt ud,« siger Liselott Blixt til B.T.

Det er Hjerteforeningens samarbejde med lægen Marianne Kirkskov, der har skabt både undren og kritik flere steder.

Ikke kun hos Liselott Blixt, men også hos flere debattører på sociale medier.

Heriblandt Lægemiddelstyrelsens direktør, Thomas Senderovitz, som i et tweet rettet direkte mod Hjerteforeningen og dens direktør, Anne Kaltoft, spørger: »Hvordan kan I retfærdiggøre et sådant samarbejde?«

Han har med sit retoriske spørgsmål vedhæftet et klip fra en video med den kontroversielle læge.

På videoen ses Marianne Kirkskov i gang med at lede en såkaldt fælles online-healingseance, hvor hun alene med tankekraft beskriver, hvordan hun i fællesskab med sine online-brugere er i gang med at opløse coronavirus fra jordkloden:

»Det, jeg mærker, er, at der slippes gigantiske mængder af energi fra virusset. Det er, som om det her virusmateriale bliver suget kollektivt ind i midten af Jorden. Simpelthen bliver suget ind i midten af Jorden og transformeret. Virkelig bliver transformeret og dér uskadeliggjort. Det er dét, jeg oplever sker lige nu. Det opleves som værende meget kraftfuldt og meget kærligt. Meget befriende,« siger hun, mens hun ryster med overkroppen.

Liselott Blixt, som har set videoen igennem, siger:

»Jeg er selv åben over for alternative behandlingsformer, men det her er for langt ude. Sådan en healingproces er ikke troværdig. Og derfor synes jeg, det er betænkeligt, at Hjerteforeningen har et samarbejde med en, der tror på den slags. Det risikerer at gå ud over foreningens troværdighed.«

»Hjerteforeningen arbejder for, at vi alle skal holde os så sunde som muligt og på den måde forebygge blodpropper og så videre. Det synes jeg, de fortsat skulle holde sig helt konkret til, som de altid har gjort,« siger sundhedsordføreren.

Marianne Kirkskovs samarbejde med Hjerteforeningen er i forbindelse med foreningens aktuelle og seks millioner kroner dyre kampagne med navnet 'P. S. I Love You'.

Formålet er at få fat i de unge i alderen 15 til 40 år netop i forebyggelsens navn. Og her åbner kampagnen så at sige paletten for, at der er mange måder at anskue verden på.

Marianne Kirkskovs aktiviteter ved siden af samarbejdet med Hjerteforeningen – som f.eks. omtalte fælleshealing for at opløse coronavirus – indgår ikke som en del af kampagnen.

Men hendes metoder kan blandt andet ses på hendes hjemmeside samt på Facebook-siden for hendes virksomhed Stjernebroen – Lægecenter for Heling.

Hjerteforeningens direktør, Anne Kaltoft, ønsker ikke at lade sig interviewe af B.T.

Via Hjerteforeningens kommunikationsafdeling henvises der i stedet til en pressemeddelelse, som direktøren har sendt ud for nogle dage siden.

En pressemeddelelse, hvori hun forsøger at imødegå den kritik, der er i forbindelse med samarbejdet med Marianne Kirkskov, og hvor Anne Kaltoft blandt andet siger, at hun 'er blevet klogere'.

Men samarbejdet med den kontroversielle læge i forbindelse med 'P. S. I Love You'-kampagnen fortsætter tilsyneladende.

I den forklarende tekst siger Anne Kaltoft:

'Her set i bagklogskabens lys skulle vi have gjort væsentlig mere ud af at understrege, at 'P. S. I Love You' afviger i sprog, udtryk og indhold fra Hjerteforeningens vanlige måde at kommunikere på.'

'Vi har forsøgt at understrege, at de holdninger, der udtrykkes på platformen, ikke nødvendigvis er et udtryk for Hjerteforeningens holdning, ligesom anbefalinger om dette og hint ikke nødvendigvis er Hjerteforeningens anbefaling. Dette budskab er ikke kommet tydeligt nok frem, og det har bidraget til forvirring. Det er jeg på alle måder ked af,' siger Anne Kaltoft.

B.T. har haft kontakt til Lægemiddelstyrelsens direktør, Thomas Senderovitz.

Han ønsker ikke at knytte yderligere kommentarer til sin undren over Hjerteforeningens samarbejde med Marianne Kirkskov.

B.T. har flere gange forgæves forsøgt at få en kommentar fra Marianne Kirkskov selv.

På hendes telefonsvarer lyder det, at hun holder ferie.