To ejendomsfirmaer er blevet idømt millionbøder.

Bøden er faldet, efter de to firmaer i byretten er fundet skyldige i at vildlede om lejlighedernes størrelse i forbindelse med et projektbyggeri.

Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Der er helt konkret tale om ejendomsudvikleren NPV A/S og Paulun Bolig Amager A/S og projektbyggeriet 'Strandgården' på Amager.

»Byretten har vurderet, at salgsmaterialet for projektlejlighederne var særdeles groft vildledende og dermed ulovligt,« fortæller Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, og tilføjer:

»Som køber af en endnu ikke opført lejlighed skal man naturligvis kunne stole på salgsmaterialet. Det gælder ikke mindst oplysninger om boligens størrelse, som jo kan være afgørende for, om man beslutter sig for at købe eller ej.«

I salgsbrochurer for projektet angav selskaberne ifølge Forbrugerombudsmanden arealer af de enkelte rum på plantegningerne.

Byretten har siden vurderet, at det for potentielle købere var naturligt at opfatte de anførte kvadratmetertal som udtryk for rummenes brugsareal.

Men i de anførte kvadratmetertal var vægge og mure medtaget.

Eksempelvis var en af lejlighederne ifølge plantegningen i alt 94 m2, når man lagde de oplyste arealer for hvert rum sammen. Brugsarealet på den færdigbyggede lejlighed var dog kun 78 m2.

Nu er NVP af Københavns Byret blevet idømt en bøde på to millioner kroner, mens Paulun Bolig Amager A/S (tidligere Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S) skal betale en bøde på 1,5 millioner kroner.

»Bødernes størrelse afspejler ifølge byretten, at der er tale om særdeles grov vildledning af lejlighedskøberne. Byretten har blandt andet lagt vægt på, at der var tale om projektsalg, hvor de potentielle købere var afhængige af oplysningerne i salgsmaterialet for at vurdere, om de ville købe eller ej,« oplyser Forbrugerombudsmanden i pressemeddelelsen.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte selskaberne efter at have fået en klage fra 33 købere af projektlejligheder i 'Strandgården'.

Det var selskabet NPV A/S, der udviklede og opførte 'Strandgården', mens Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S (nu Paulun Bolig Amager A/S) stod for salget af lejlighederne.

Både NVP A/S og Paulun Bolig Amager A/S har anket dommen til Landsretten med påstand om frifindelse.