Næsten to millioner.

Så mange skattekroner står Ungdomshuset på Dortheavej i København til at modtage fra Københavns Kommune i 2023.

Det viser tal, som B.T. har modtaget fra kommunen.

Konkret lyder det på 1.945.142 kroner, som går til forbrug, fællesudgifter, udgifter til arrangementer og husleje.

Samtidig kunne B.T. mandag fortælle, at huset i 2021 trak 1.687.848,75 offentlige kroner ind i husleje og driftsmidler – det har dog endnu ikke været muligt for B.T. at få helt klart svar på, hvad det tal dækker over, og om der er tale om en stigning.

Ungdomshusets offentlige tilskud har været stærkt omdiskuteret blandt kommunens politikere, efter event- og mødestedet søndag valgte at fejre en politikers dødsfald.

Under overskriften 'SÅ ER VI KVIT, RITT', inviterede husets officielle Facebook-konto således til fest i anledning af, at den forhenværende socialdemokratiske politiker og overborgmester i København Ritt Bjerregaard døde efter længere tids kræftsygdom.

Politikere på begge fløje har siden udtrykt ønske om at diskutere støtten til huset, mens Venstre og Det Konservative Folkeparti tilsyneladende har taget endelig stilling og foreslår at smække pengekassen helt i:

»Det foreslås, at Borgerrepræsentationen pålægger Kultur- og Fritidsforvaltningen at fremlægge forslag til at stoppe driftstilskuddet til Ungdomshuset som bevilget i Budget 2021 samt andre tilskud Ungdomshuset måtte modtage fra Københavns Kommune,« lyder det i et medlemsforslag fra partierne.

I forslaget skriver partierne, at Ungdomshuset har ret til at »gøre og mene, hvad de vil inden for lovens rammer«, men »bestemt ikke« for kommunens penge.

Mandag skal  repræsentanter for Københavns Borgerrepræsentation holde møde med repræsentanter for Ungdomshuset for blandt andet at finde ud af, hvem og hvor mange der stod bag fejringen – og om der er grundlag for at trække støtten til huset.

B.T. har siden mandag forsøgt at få en kommentar fra Ungdomshuset, som ikke er vendt tilbage på vores henvendelser.