Fejlmedicinering og manglende evne og vilje til at udvise omsorg for og lytte til de ældres ønsker og behov.

Tusindvis af pårørende til ældre på plejehjem er utilfredse med den omsorg og pleje, som deres forældre får i den sidste fase af deres liv.

Det viser en undersøgelse, som YouGov har foretaget for B.T. blandt 45-65 årige danskere, som har en forælder, der bor på plejehjem/i plejebolig.

»Det er simpelthen skræmmende. Man overlader sine kære forældre fuldstændig i kommunens og plejehjemmets vold. Den ældre bor der og dør der. Det skal være en god oplevelse for alle,« siger direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup.

Klip fra TV 2's dokumentar, som sætter fokus på kritisable forhold på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.
Klip fra TV 2's dokumentar, som sætter fokus på kritisable forhold på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus. Foto: EB.dk
Vis mere

De pårørende til 90-årige demente Else, som på skjulte optagelse bliver udsat for grov og nedværdigende behandling på et plejehjem i Aarhus, er altså langtfra alene med den kritik af forholdene på danske plejehjem, der har rejst sig som en flodbølge oven på offentliggørelsen af de barske optagelser.

Der bor knap 53.000 personer på 75 år eller derover på danske plejehjem/i plejeboliger, viser den seneste opgørelse fra Danmark Statistik fra 2018.

Heraf har flere end hver syvende af de voksne børn til ældre på plejehjem inden for de seneste 12 måneder oplevet, at deres forælder blev fejlmedicineret.

Og godt og vel hver 10. pårørende har i samme periode været 'meget utilfreds' eller 'utilfreds' med plejepersonalets – sygeplejersker og sosu'ernes – evne og vilje til at vise omsorg for deres plejekrævende forælder, viser undersøgelsen fra YouGov.

Det er bare ikke godt nok, mener Bjarne Hastrup.

»Vi skal have alle uhyrlighederne frem i lyset,« siger han og tilføjer:

»Vagtplanerne er blevet mere styrende end de ældres behov. De ældre kommer ikke på toilettet, når de ønsker det, men får en ble på. De kommer ikke ud af sengen om morgenen, når de ønsker det, og de kommer ikke ud i den friske luft. Selvbestemmelsen er forsvundet. Det skal kommunerne sætte højt. I stedet er der skåret ned.«

»Man får ikke en god snak inde på et lummert plejehjem. Det gør man, når man kommer ud og får en kop kaffe og kan mærke den friske sommerluft på de bare arme.«

Bjarne Hastrup, administrerende direktør i Ældre Sagen, kræver handling af regeringen.
Bjarne Hastrup, administrerende direktør i Ældre Sagen, kræver handling af regeringen. Foto: Mads Claus Rasmussen
Vis mere

I FOA starter formand for social- og sundhedssektoren Torben Hollmann med at slå fast, at den behandling, som Else var udsat for, ikke kan forsvares.

»Den sag er ikke hverdag, og det er ikke i orden. Det er ikke det billede, jeg har af ældreplejen. Men i alle brancher er der brodne kar, og det er ledelsens ansvar at luge ud i det.«

Når det er sagt, mener Torben Hollmann, at sosu'erne, som er organiseret i FOA, uretfærdigt er blevet prügelknabe for de pårørendes bristede forventninger.

»De pårørende forventer mere, end FOA's medlemmer har mulighed for at levere. Jeg kan godt forstå, at de pårørende er utilfredse. FOA's medlemmer kan bare ikke gøre noget ved det.«

»Vi mangler nogle politikere, der vil stå på mål for det serviceniveau, de har besluttet,« siger han.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke annoncerede sent onsdag aften, at han nu vil indkalde til topmøde om ældreplejen i Danmark

'Topmødet skal drøfte helt konkret, hvordan vi sikrer en værdig ældrepleje med fokus på pleje og omsorg og en kultur, der ser vores ældre medborgere som mennesker,' skriver ministeren på Facebook.

B.T.s undersøgelse og sagen om Else viser, at topmødet er bydende nødvendigt, mener Samira Nawa, som er fungerende politisk ordfører for De Radikale.

Samira Nawa, fungerende politisk ordfører for De Radikale.
Samira Nawa, fungerende politisk ordfører for De Radikale. Foto: Mads Claus Rasmussen
Vis mere

»Jeres tal viser jo, at mange pårørende er utrygge ved at have deres forældre på et plejehjem. Det skal vi tage meget alvorligt – også i lyset af den konkrete sag med Else.«

»Det har været chokerende at være vidne til den måde, hun blev behandlet på, og at de pårørende forgæves har forsøgt at råbe op,« siger hun og pointerer:

»Det kræver handling. For der skal være mere tryghed og omsorg på plejehjemmene. Nogle steder handler det om at ændre kultur og dårligt arbejdsmiljø. Andre steder handler det om bedre uddannet personale.«

Ældre Sagen og Bjarne Hastrup kommer til topmødet med en lang ønskeseddel.

Herunder skærpet fokus på fejlmedicinering og overdreven brug af psykofarmaka, bedre tilsyn med plejehjemmene og flere penge til at højne blandt andet fagligheden og hygiejnen på plejehjemmene.