Først lød det, at Rødovre Kommunen ikke har investeret i russiske værdipapirer. Men få dage senere kommer kontrameldingen, at det har de faktisk alligevel.

Det kan B.T. nu fortælle.

Men det er ikke for særlig mange penge, garanterer kommunen overfor B.T. Kommunen oplyser, at der er tale om investeringer for 32.000 kroner svarende til 0,03 procent af den samlede portefølje.

Rødovre Kommune har dog bedt deres kapitalforvalter om hurtigst muligt at skille sig af med de russiske værdipapirer.

»Kommunen ønsker ikke at investere i russiske værdipapirer på baggrund af krigen mod Ukraine. Som situationen er nu, betyder det også, at der heller ikke fremadrettet vil blive investeret i russiske værdipapirer,« siger Rødovres ressource- og servicedirektør, Nikolaj Weyser Mortensen.

Hvad værdipapirerne helt konkret er investeret i, har kommunen ikke kunnet oplyse på nuværende tidspunkt.

B.T. efterlyser fortsat et svar på dette.

Det er meget normalt, at kommuner investerer nogle af deres penge. Både så det ikke skal betale negative renter, men også for muligheden for at øge formuen.

B.T. har rakt ud til hovedstadens kommuner, og her lyder meldingen fra de fleste, at de udelukkende investerer i danske selskaber. Det gælder blandt andet for Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Tårnby og Frederiksberg.

Sidstnævnte er dog ved at undersøge, om de i forbindelse med indkøb har aftaler med russiske virksomheder.