Rigspolitiet nedlægger cirka 240 stillinger i løbet af 2020, oplyser rigspolitichefen. Lønsummen fra 90 stillinger skal overgå til styrkelse af Bagmandspolitet.