Lyt til artiklen

På Sorø Akademi har det skabt stor frustration blandt flere lærere, at rektor Kristian Jacobsen i strid med reglerne egenhændigt har hævet en eksamenskarakter.

Rektor besluttede at hæve en karakter ved en mundtlig eksamen i 2017, efter en elev havde klaget over, at hun havde fået 10 og ikke 12.

Det til trods for at både lærer og censor var enige om, at eleven skulle have 10.

Rektor sendte efterfølgende en mail til lærerkollegiet på Sorø Akademi, hvor han erkendte fejlen.

»Men eftersom afgørelsen, som begunstiger klager, er fremsendt til klager, kan den ikke omgøres. Men jeg skal lade være med at gøre det igen,« skrev rektor.

Ifølge formanden for Gymnasieelevernes Lærerforening, Thomas Kepler, er det problematisk, hvis lærere oplever, at en skoleleder på egen hånd ændrer eksamenskarakterer.

»Det er ikke betryggende, hvis lærere oplever, at deres faglige vurderinger underkendes eller forkastes af nogle. Det skaber en utryghed. Og kommer det pres fra ledelsen, så er utrygheden så meget desto større,« siger han.

Han pointerer, at man som lærer kan få den opfattelse, at der er noget galt med ens arbejde.

ARKIVFOTO: Sorø Akademi
ARKIVFOTO: Sorø Akademi Foto: SØREN STEFFEN
Vis mere

»Det kan opleves som en desavouering.«

Det er da heller ikke tilladt for en rektor selv at hæve en eksamenskarakter.

Det slår Undervisningsministeriet fast i et skriftligt svar til B.T.

»En fastsat karakter kan ikke ændres, men institutionen kan i tilfælde af fejl og mangler ved prøver eller klagesager træffe afgørelse om tilbud om omprøve eller ombedømmelse (...) Det er ikke i nogen af tilfældene rektors rolle at fastsætte karakteren, men at vurdere selve sagen og træffe afgørelse,« skriver ministeriet.

Thomas Kepler peger også på, at det kan få konsekvenser for lærerens autoritet i klasseværelset, hvis eleverne har det indtryk, at de kan få ændret deres karakterer, hvis de klager til ledelsen.

»En velfungerende skole er en, hvor der er respekt omkring og udvises tillid til lærernes virke. Og det omhandler også karaktergivning,« siger Thomas Kepler.

Han fortæller, at Gymnasieelevernes lærerforening ikke oplever mange sager, hvor en rektor på egen hånd går ind og giver karakterer, men at der ikke er tvivl om, at samfundets fokus på karakterer smitter af på eleverne og dermed lærerne.

»Vi har hørt om tilfælde, hvor elever er troppet op med deres forældre og en advokat på skolen, fordi de var utilfredse med en karakter og ville have den ændret.«

Rektor for Sorø Akademi Kristian Jacobsen siger i et skriftligt svar til B.T. om sagen, at han er meget enig i Thomas Keplers betragtninger, og at det er noget, Sorø Akademi er opmærksom på.

»Skolens ledelse har ansvaret for, at karaktergivningen er ensartet, og derfor har vi for eksempel udmeldt retningslinjer for karaktergivning, ligesom vi har gennemført workshops om ensartet karaktergivning for faggrupperne. Karaktererne må ikke være forskellig fra lærer til lærer, men skal være baseret på en nogenlunde ensartet vurdering af elevernes faglighed,« skriver han og fortsætter:

»Den omtalte sag var en eksamensklage, hvor en elev skriftligt klagede over bedømmelsen. Da eksaminators og censors skriftlige begrundelse for bedømmelsen, efter min vurdering, ikke var i overensstemmelse med karakterbekendtgørelsen, fik hun medhold i klagen. Så burde hun have fået tilbud om en omeksamen. I stedet besluttede jeg at hæve karakteren, hvilket var en fejl. Men min vurdering af sagen var saglig og velbegrundet.«