Drikkevandet i den danske undergrund er truet. Og nu bliver der slået alarm af Danske Regioner. 

»Vi er nået et punkt, hvor der skal gøres noget lige nu, hvis der også skal være rent grundvand og drikkevand til de næste generationer – og til os selv,« lyder det fra Mads Duedahl, næstformand i organisationen.

Ifølge Danske regioner er mere end hver anden drikkevandsboring i Danmark i dag forurenet med rester af pesticider og andre giftstoffer.

I mere end hver 10. drikkevandsboring er forureningen over grænseværdien.

I en femtedel af Danmark bliver grundvandsressourcen således overudnyttet: Det vil sige, at der bliver brugt mere vand, end der skabes.

»Forureningen er nu så omfattende, at den udgør et ressourceproblem,« siger Mads Duedahl:

»Flere og flere vandværker er tvunget til at rense grundvandet for at kunne opretholde forsyningen. Og nogle drikkevandsboringer må helt lukke.«

Derfor har Danske Regioner nu fremsendt et nyt drikkevandsudspil til miljøminister Magnus Heunicke (S), fremgår det af en pressemeddelelse.

Her fremgår det også, at der mangler et helhedsplan for det danske grundvand – og altså drikkevand. 

Ifølge Danske Regioners næstformand er det årsag til, at der både prioriteres uhensigtsmæssigt og fejlinvesteres.

»Der eksisterer i dag ikke et samlet overblik over, hvor meget grundvand, vi kan indvinde i Danmark, og hvor stort, vores vandbehov er og vil være i forskellige områder,« siger Mads Duedahl:

»Det vigtige er, at der sker noget nu. I dag er ansvaret for grundvandet delt mellem staten, regionerne og kommunerne. Derfor har ingen ansvaret for at skabe overblik.«

Af pressemeddelelsen fremgår det således, at Danske Regioner ønsker at få »ansvaret og opgaven med at udarbejde en samlet kortlægning af alle trusler mod grundvandet«.

»Samtidig skal regionerne udarbejde en samlet, regional plan for, hvordan vi udnytter vores grundvand på en bæredygtig måde. Begge dele skal ske i samarbejde med kommunerne og vandforsyningerne,« lyder det.