Der har tidligere været problemer med opførelsen af det nye supersygehus i Aalborg, nu er endnu et byggeri i Region Nordjylland ramt af problemer.

Mangel på håndværkere, få byggekomponenter og skærpede tilsyn. Det er blot for at nævne noget af det, der har forsinket opførelsen af Aalborgs nye supersygehus.

Hvilket også har gjort prisen for byggeriet dyrere, end det der blev budgetteret med.

Og nu er der så flere ridser i lakken. Region Nordjylland bekræfter over for B.T., at der er konstateret fejl på gulvvarmeinstallationen i forbindelse med byggeriet af første etape af psykiatriens udflytning til øst-matriklen.

Gulvet skal derfor hugges op:

»Det vil derfor være nødvendigt at udføre reparationsarbejde, hvor der i en vis udstrækning vil skulle ske ophugning af betongulve,« oplyser Poul Møller, der er kontorchef i Region Nordjylland, i et skriftligt svar til B.T.

De førnævnte udfordringer har betydet, at åbningen af supersygehuset er blevet udskudt fra 2021 til 2023.

Ophugningen af betongulvene bør dog ikke kaste flere forsinkelser af sig, siger Poul Møller:

»Omfanget af reparationen er ikke endeligt fastlagt endnu, men det forventes ikke, at arbejdet vil udskyde ibrugtagningen af byggeriet, som er planlagt til at ske medio 2023 samtidig med ibrugtagningen af Nyt Aalborg Universitetshospital.«

Hvis man sidder og frygter, at ekstraarbejdet vil koste et beløb af skatteborgernes penge, så er det ubegrundet:

»Det forventes ikke, at udbedringen af gulvvarmeinstallationen vil medføre økonomiske konsekvenser for projektet, idet det forudsættes, at udgifterne i sidste ende vil skulle afholdes af entreprenøren.«

»Jeg skal desuden henlede opmærksomheden på, at psykiatribyggeriet finansieres særskilt, og udgifter til reparation af gulvvarmeinstallationen har derfor ingen sammenhæng med Nyt Aalborg Universitetshospital, som finansieres af kvalitetsfondsmidler.«

I sidste måned rettede Venstre en skarp kritik mod opførelsen af byggeriet, hvorfor partiet sendte en række spørgsmål til sundhedsminister Magnus Heunicke.

Også regionsrådsformand Ulla Astman (S) kommenterede kritikken og kunne ikke afvise, at yderligere forsinkelser kan opstå:

»Så skal jeg være i besiddelse af en krystalkugle. Nej, det kan jeg ikke garantere. Vi gør alt, hvad vi kan for at styre, at det undgås.«