De 31 boliger, der står tomme på det splinternye demensplejehjem Skovvang i Aarhus Nord, får ikke beboere før 2022. Og det bliver kun til virkelighed, hvis byrådet bevilger penge til at drive det nye demenscenter med borgere i alle lejligheder.

Sådan lyder meldingen fra Jette Skive (DF), rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kummune.

»Det er desværre sådan, vores budgetmodel fungerer i Aarhus. Der bliver bevilliget penge til plejehjem, men et demensplejehjem er altså dyrere, så det kræver en ekstra bevilling,« siger hun og tilføjer:

»Det kan jeg ikke gøre noget ved. Det er til de kommende budgetforhandlinger, vi sørger for den ekstra bevilling, og det forventer jeg, at alle i byrådet er enige i.«

Reaktionen kommer efter, at B.T. Aarhus kunne fortælle, at en »budgetbommert« betyder, at 31 boliger står tomme, bekræfter Aarhus Kommune til B.T. Aarhus.

De mange tomme pladser skyldes, at demenscenter Skovvang i alt mangler 19,4 millioner kroner til at kunne drive plejehjemmet med alle pladser fyldt.

Skovvang blev ellers bygget med henblik på at imødekomme, at der generelt er en stor venteliste på demenspladser i Aarhus.

Aarhus Kommune har også vurderet, at 40 procent af beboerne på de almene plejeboliger i kommunen er demente, samt at flere og flere ældre i Aarhus rammes af demens.

I 2018 bevilgede byrådet et beløb til at opføre det topmoderne plejehjem tilpasset personer med demens for at imødekomme udviklingen og sikre mere tidssvarende rammer.

Bevillingen blev givet i 2018. I har haft tre år til at få styr på økonomien. Er det godt nok?

»Vi har planlagt, at det først er i 2022, at det skal være fyldt op,« siger hun og tilføjer:

»Man kan ikke bare sådan lige overnight sætte folk ind sådan et sted, der er rigtig mange ting, der skal sættes på plads, det er ikke bare noget, man gør med så mange mennesker, så det bliver der, vi udvider.«

Jan Radzewicz, der er formand for ældrerådet i Aarhus Kommune, mener, at det er kritisabelt, at man ikke har sikret det nyåbnede demensplejehjem midler nok, så alle pladser kan blive fyldt.

Han pointerer, at det er problematisk, at borgere med stærk demens skal være på almindelige plejehjem og ikke kan få plads på det nyåbnede Skovvang, som skulle være flagskib på området.

Et demenscenter han overfor B.T. kaldte for "et flagskib på krykker."

»Jamen jeg vil sige, at vi har bygget et flagskib på krykker, han har ret. Vi ved ikke, om vi kan åbne de pladser i 2022, det er budgetforhandlingerne, der skal bestemme det,« siger Jette Skive til udtalelsen fra Jan Radzewicz og tilføjer:

»Vi kunne ikke have fyldt det op. Det er ikke bare mennesker, som af en eller anden grund er havnet her. Der er en dybdegående grund, og derfor kræver de ekstra af det hele. Det er en kæmpe omvæltning, så vi skal passe på de mennesker.«

På det nye plejehjem er der i alt 105 pladser, der er beregnet til at blive brugt af ældre med demens. Derudover er der 20 korttidspladser og et dagcenter.

31 boligere står på nuværende tidspunkt tomme og vil gøre det indtil engang i 2022- vel at mærke, hvis bevillingen bliver vedtaget i budgetforhandlingerne for 2022.