I dag offentliggør Region Hovedstaden en række anbefalinger for psykiatrien på baggrund af skyderiet i Field's.

Formålet med undersøgelsen har været at kortlægge forløbet omkring den formodede gerningsmands berøring med psykiatrien.

Men det betyder ikke, at offentligheden nu bliver klogere på netop det.

Fordi der er tale om personhenførbare oplysninger, er der kun tale om anbefalinger til psykiatrien generelt. Og det undrer Finn Rudaizky fra Dansk Folkeparti.

»Undersøgelsen efter det tragiske masseskyderi i Field's er stort set overflødig«, siger Rudaizky, der er medlem af regionsrådet.

Han uddyber, at der er tale om problemer, som allerede er kendte. Og Rudaizky mener, at myndighederne bør lægge oplysningerne i Field's-sagen frem.

Hensynet til personhenførbare oplysninger bruges til at undlade at offentliggøre »myndighedernes ageren og eventuelle fejl i processen«, siger han.

Tina Gram Larsen, Lægefaglig direktør, Psykiatrien Region Nordjylland, påpeger på dagens pressemøde, at der ikke er fundet en enkeltstående fejl.

»Der er ikke noget i vores afdækning, som har tydet på, at vi kunne finde en kerneårsag, som, hvis det var anderledes, så var hændelsen ikke sket.«

Hun uddyber senere, at der ikke har været alarmklokker i forløbet omkring den formodede gerningsmand, som man kunne have opdaget.

I stedet går taskforcens budskab på mere generelle løft af psykiatrien.

»Vi tænker, at de her anbefalinger forhåbentlig kan være med til at minimere risikoen for, at det sker igen.«

Den såkaldte taskforce, som har undersøgt psykiatrien, kommer med seks anbefalinger:

  • Der skal være så få fagpersoner inde over et forløb som muligt
  • Styrket diagnostik
  • Systematisk vurdering af effekt og bivirkninger af medicin hos patienterne
  • Der skal screenes mere systematisk for voldsrisiko
  • Målrettede behandlingstilbud skal forbedres
  • Patienter skal hurtigere få hjælp med et tværgående samarbejde