En flytning kan få store konsekvenser for beboerne på den psykiatriske afdeling De Særlige Pladser.

Ifølge TV 2 Kosmopol står afdelingen til at skulle flytte fra Frederikssund til Psykiatrisk Center Glostrup i Brøndby.

Mange af de medarbejdere, der i dag arbejder på stedet, ønsker dog ikke at flytte med, skriver tv-stationen.

Afdelingen flyttes af sparehensyn, og sengepladserne reduceres fra 42 til 28.

TV 2 Kosmopol har lavet en rundspørge blandt de ansatte, og den viser, at 70 procent af dem, der i dag arbejder på stedet, ikke ønsker at flytte med.

»Vi regner med, at det er 70 procent, der ikke tager med. Vi er mega kede af det. Det er svært at forestille sig at skulle starte forfra,« siger klinisk sygeplejespecialist Sabina Khan til TV 2 Kosmopol.

For de nuværende medarbejdere er det især udsigten til den lange transport, der får dem til at overveje situationen.

Derfor frygter medarbejderne, at megen viden og faglighed går tabt.

På et møde i Regionen Hovedstadens social- og psykiatriudvalg 6. februar stemte et flertal for at flytte pladserne til Brøndby.

Den endelige beslutning træffes på et regionsrådsmøde 12. marts.