Regeringens egen kommission har anbefalet 750.000 elbiler på vejene i 2030. På den måde opnår man en stor reduktion af drivhusgasser, uden at det vel at mærke bliver for dyrt for samfundet.

Men skatteminister Morten Bødskov oplyser nu, at regeringen blot sigter efter 500.000 nul- og lavemissions-biler om 10 år.

Derfor ender regningen for den grønne omstilling et andet sted, vurderer professor på Økonomisk Institut på Københavns Universitet Mogens Fosgerau.

»500.000 er jo ikke mange i forhold til en million (som Klimarådet har anbefalet, red). Hvis man kigger på det tal, er det klart under.«

»Men man skal huske, at færre elbiler ikke er det samme som en mindre CO2-reduktion. Man har stadig mulighed for at begrænse CO2 ved at sætte benzinprisen op eller kræve brug af syntetisk brændstof,« siger professoren indledningsvist.

Mogens Fosgerau er en del af det kommissorium, som regeringen har nedsat for at finde den mest farbare vej mod en grøn omstilling af bilparken.

Ifølge kommissionens beregninger vil 500.000 nul- og lavemissions-biler blot svare til 39 procent af nye biler i 2030.

Og blandt andet derfor lægger kommissionen selv afstand til dens egen model 1, der tager udgangspunkt i en halv million elbiler.

‘Kommissionen vurderer, at afgiftsmodellen, der skønnes at resultere i en halv million nul- og lavemissions-biler i 2030, ikke opfylder kommissoriets målsætning om en væsentlig forøgelse af antallet af nul- og lavemissions-biler og en deraf følgende reduktion af CO2-udledningerne,’ står der i kommissionens rapport.

Mogens Fosgerau håber, regeringen vil lytte til nogle af ideerne fremlagt i rapporten.

»Vi foreslår løbende afgifter, der afspejler omkostningerne på trængsel, støj og forurening. På den måde kommer man tættere på at beskatte problemerne og på sigt at lave kørselsafgifter,« siger han og vurderer  regeringens udspil på 500.000 elbiler.

Det relativt lave antal vil alt andet lige betyde, at den grønne omstilling vil blive mærket mere dramatisk af andre end privat-bilisterne.

»Det er klart, at jo mindre CO2-reduktion man henter på personbiler, jo mere skal man hente et andet sted. Det bliver så i resten af transportsektoren, i landbruget eller ved boligopvarmning,« siger Mogens Fosgerau.